• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Lietuvos mokslų akademijos nariui, profesoriui, habilituotam mokslų daktarui Juozui Vidmančiui Vaitkui – 80

2021 03 19

Kovo 19 d. Lietuvos mokslų akademijos nariui, profesoriui, habilituotam mokslų daktarui Juozui Vidmančiui Vaitkui sukanka 80 metų. Lietuvos mokslų akademijos bendruomenė nuoširdžiai sveikina Akademiką, gražios sukakties proga ir didžiuojasi turėdama tokį išskirtinių gabumų, itin plačios erudicijos, iškilų mokslininką.
Akad. J. V. Vaitkus yra vienas puslaidininkių fizikos pradininkų Lietuvoje. Beveik tris dešimtmečius jis vadovavo Vilniaus universiteto Puslaidininkių fizikos katedrai: ir tada kai ši katedra tapo didžiausia tuometinėje Sąjungoje, ir tuo sudėtingu Lietuvos mokslui laikotarpiu, pareikalavusiu daug energijos bei organizacinių gebėjimų, kad būtų išsaugotas kvalifikuotų specialistų branduolys ir mokslinis įdirbis. Net du kartus akad. Vaitkus ėjo Vilniaus universiteto mokslo prorektoriaus pareigas. Akademiko nuopelnai yra įvertinti TSRS valstybine, LTSR valstybine ir dukart Lietuvos mokslo premijomis, LDK Gedimino IV laipsnio ordinu, kitais valstybiniais apdovanojimais, parodų ir atminimo medaliais, vardinėmis premijomis. Akademiko darbai yra pripažinti tarptautiniu mastu, jis buvo IUPAP generalinės asamblėjos nariu, Glazgo universiteto kviestiniu profesoriumi, CERN tyrimų grupės RD50 tarybos pirmininko pavaduotoju. Daugelis Lietuvos fizikų yra klausę profesoriaus Vaitkaus paskaitų, o jo įtraukios paskaitos apie gamtamokslinę sampratą humanitarinių ir socialinių mokslų studentams ne tik padėjo daugeliui studentų suvokti, kad gamtos mokslai yra neatskiriama kultūros dalis, bet ir pasitarnavo Vilniaus universitete sukurti tarpdalykinį išsilavinimą ugdančią bendrauniversitetinių studijų sistemą.
Žavimės Jūsų, gerbiamasis Akademike, plačia ir gilia erudicija, kūrybingumu, gebėjimu įžvelgti tarpdalykines sąsajas, moksliniais pasiekimais, įsimintinomis paskaitomis, įvairiapuse organizacine veikla. Esame dėkingi už aktyvų dalyvavimą Lietuvos mokslų akademijos veikloje, ilgametį pirmininkavimą LMA Fizinių mokslų sekcijai.
Sveikindami gražios šventės proga, iš širdies linkime neblėstančios energijos ir kūrybinės sėkmės visuose Jūsų darbuose, kuo geriausios sveikatos, asmeninės laimės, optimizmo ir daug šviesių gyvenimo akimirkų Jums ir Jūsų artimiesiems.

Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus nariai