• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Lietuvos mokslų akademijos tikrajam nariui, profesoriui habilituotam daktarui Henrikui Žilinskui – 70

2021 03 26

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas bei Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius nuoširdžiai sveikina Jus gražaus jubiliejaus proga.
Džiaugiamės Jūsų kūrybingumu, darbštumu ir mokslo pasiekimais. Jūsų talentas, neeiliniai gebėjimai ir meilė savo darbui leido atlikti sudėtingus mokslinius tyrimus sprendžiant gyvulininkystės ir veterinarijos mokslo problemas.
Jūs ypač daug prisidėjote prie studijų ir verslo slėnio ,,Nemunas“ kūrimo bei mokslo pažangos skleidimo Lietuvoje, daug padarėte aktyvindamas tarpinstitucinį mokslinį bendradarbiavimą, telkdamas žemės ūkio srities mokslininkus visapusei veiklai keliant žemės ūkio mokslo lygį ir prestižą.
Sveikindami jubiliejaus proga, nuoširdžiai Jums dėkojame už aktyvų dalyvavimą Lietuvos mokslų akademijos veikloje, ilgametį vadovavimą Veterinarinės medicinos ir gyvūnų mokslų sekcijai.
Linkime kūrybinių sumanymų, kuo geriausios sveikatos ir sėkmės Jums ir Jūsų artimiesiems. Tegul ir tolesnis Jūsų gyvenimo kelias būna toks pat prasmingas ir turiningas.

Prezidentas akad. Jūras Banys
Viceprezidentas, Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus pirmininkas akad. Zenonas Dabkevičius
2021 m. kovo 28 d.
Vilnius

LMA prezidiumo nutarimu, akad. Henrikui Žilinskui už svarų indėlį į veterinarijos ir gyvulininkystės mokslo bei studijų plėtrą, mokslo naujovių sklaidą, aktyvią visuomeninę veiklą ir Lietuvos vardo garsinimą, už kūrybingą ir rezultatyvų darbą Lietuvos mokslų akademijos Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriuje skirtas Lietuvos mokslų akademijos atminimo medalis.

Akad. Henrikas Žilinskas talentingas, darbštus ir produktyvus mokslininkas, jo pragyventi dešimtmečiai pažymėti brandžiais mokslo ir mokslo organizavimo darbais.
Akademikas yra dirbęs Europos, Artimųjų Rytų ir Šiaurės Amerikos šalyse, aktyvus mokslo organizatorius ir studentų gerbiamas profesorius. Ilgametis (2003–2010 m.) Lietuvos veterinarijos akademijos (LVA) rektorius, 2010–2016 m. – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Veterinarijos akademijos kancleris, šiuo metu einantis LSMU Veterinarijos akademijos Stambiųjų gyvūnų klinikos profesoriaus ir Gyvūnų reprodukcijos laboratorijos vadovo pareigas.
1995 m. išrinktas JAV andrologų asociacijos garbės nariu, 2000 m. – Švedijos karališkosios žemės ūkio akademijos užsienio nariu, 2016 m. – LSMU garbės daktaru.
Akad. H. Žilinskas aktyvus ir visuomeninėje veikloje: buvo LVA senato ir tarybos narys; NOVA-BOVA (Šiaurės–Baltijos šalių žemės ūkio universitetų asociacijos) vykdomojo komiteto narys; BOVA universitetų asociacijos rektorius; žurnalo „Veterinarija ir zootechnika” vyr. redaktorius; Žemės ūkio mokslo tarybos prie Žemės ūkio ministerijos narys ir pirmininkas; Lietuvos rektorių konferencijos viceprezidentas; Lietuvos aukštojo mokslo tarybos narys; asociacijos „Slėnis Nemunas“ tarybos pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas; LSMU tarybos narys, senato pirmininko pavaduotojas, tarybos pirmininko pavaduotojas.
2020 m. Valstybės atkūrimo dienos proga Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda už nuopelnus Lietuvai, už jos vardo garsinimą pasaulyje, už atsidavimą jai kasdieniu prasmingu darbu akad. Henrikas Žilinskas buvo apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžiumi.

Akad. Henriko Žilinsko straipsnį apie nueitą mokslinio gyvenimo kelią skaitykite.