• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Tarptautiniame Globalios jaunosios akademijos (GYA) seminare diskutuota apie pasitikėjimą klimato mokslu

2021 03 30

2021 m. kovo 22 d. įvyko Globalios jaunosios akademijos (angl. Global Young Academy, GYA) organizuotas tarptautinis seminaras-diskusija „Pasitikėjimas klimato mokslu“ (angl. “Trust in Climate Science”), kuriame Lietuvos mokslų akademijos (LMA) Jaunajai akademijai (LMAJA) atstovavo pirmininkas dr. Mindaugas Gedvilas. Iš viso seminare dalyvavo per 45 jaunųjų akademijų atstovų iš 6 žemynų. Šis virtualus renginys buvo skirtas pasitikėjimui mokslu didinimui atidžiai apžvelgiant klimato mokslą. Praėjusiais metais klimato kaita ir toliau krypo pražūtinga linkme, net kai pasaulinis dėmesys buvo nukreiptas į COVID-19 krizę. GYA organizuota diskusija subūrė žinomus mokslininkus ir GYA narius, siekdama atkreipti dėmesį į pasitikėjimą klimato mokslu, pradedant nuo įvairių mokslo sričių požiūrio ir jų ryšio su žmogaus įtaka žemės klimatui, orui, vandeniui ir gamtos ištekliams. Kokias perspektyvas įvairios mokslinių tyrimų sritys siūlo visuomenei ir kitiems mokslininkams, kad paskatintų geriau suprasti klimato kaitą ir jos poveikį žmogaus raidai? Kaip taikomieji mokslai prisideda prie problemos įvardijimo, pateikdami galimus sprendimus, kaip užkirsti kelią tolesniam klimato atšilimui ar prisitaikymo technologijoms?
Nepaisant aiškaus mokslinio sutarimo, kad žmogaus sukelta klimato kaita, biologinės įvairovės nykimas ir visuotinis atšilimas kelia vis didesnę grėsmę žmonių sveikatai ir gerovei, vis dar nepakanka vyriausybių, pramonės atstovų ir piliečių iniciatyvų šiems iššūkiams spręsti. Lėtas žingsniavimas link konkrečių veiksmų nėra informacijos trūkumo rezultatas: pasauliniai moksliniai vertinimai rodo aiškų vaizdą ir suteikia plačią įrodymų bazę bendriems veiksmams. Susidūrę su šiuo paradoksu, mokslininkai dažnai abejoja savo komunikacijos efektyvumu, domėdamiesi, ar pasitikėjimas moksliniais įrodomais nėra tas elementas, kurio reikia visuomenei siekiant didesnės klimato apsaugos.

Nors pasitikėjimas mokslininkais ir mokslo procesas visame pasaulyje skiriasi, apskritai jis nėra toks prastas, kaip kartais gali atrodyti. Remiantis naujausia PEW tyrimų centro pasauline apklausa, bendras visuomenės pasitikėjimas 20 tirtų šalių mokslininkais yra gana didelis. Tuo pačiu metu bendras pasitikėjimas dažnai netaikomas konkretiems klausimams: klimato kaita yra vienas iš klausimų, dėl kurio žmonių nuomonė dažnai patenka į priešingas politinių takoskyrų puses. Nepaisant to, dauguma apklaustų šalių klimato pokyčius laikė rimta problema, kuriai spręsti vyriausybės per mažai skiria dėmesio.
Renginyje pranešimus skaitė: Antje Boetius, Alfredo Vegenerio instituto direktorė, Helmholtzo poliarinių ir jūrinių tyrimų centras, Vokietija; Michael Saliba, Štutgarto universiteto, Fotoelektros instituto direktorius, Vokietija, GYA kopirmininkas; Leena Srivastava, Tarptautinio taikomųjų sistemų analizės instituto generalinio direktoriaus pavaduotoja mokslui, buvusi vicekanclerė TERI aukštesniųjų studijų mokykloje, Naujajame Delyje, Indijoje; Fernanda Werneck, Nacionalinio Amazonės tyrimų instituto-INPA tyrėja, Brazilija. Renginį vedė Leila Niamir, Pasaulinių bendrumo ir klimato kaitos tyrimų instituto tyrėja, Vokietija.

Parengė LMAJA pirmininkas dr. Mindaugas Gedvilas ir vicepirmininkė dr. Diana Marčiulynienė pagal įvykusio tarptautinio seminaro ir Globalios jaunosios akademijos (GYA) informaciją.