• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Skelbiamas LR Prezidentų vardinių stipendijų konkursas

2021 03 31

Skelbiamas Lietuvos Respublikos Prezidentų Antano Smetonos, Aleksandro Stulginskio, Kazio Griniaus, Jono Žemaičio ir Algirdo Brazausko (toliau – LR Prezidentų) vardinių stipendijų konkursas.
Paraiškos priimamos 2021 m. balandžio 1 d. – balandžio 30 d.
LR Prezidentų vardinės stipendijos skiriamos talentingiems, ypač pasižymintiems studijose, mokslinėje ir (arba) meninėje veikloje valstybinių ir nevalstybinių aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios studijų pakopų ir vientisųjų studijų studentams.
Iš viso skiriama 30 LR Prezidentų vardinių stipendijų. Į jas gali pretenduoti visų aukštųjų mokyklų (valstybinių ir nevalstybinių) studentai, studijuojantys valstybės finansuojamose ir valstybės nefinansuojamose vietose. Kandidatus stipendijoms atrenka aukštosios mokyklos.
Kiekviena aukštoji mokykla gali pateikti ne daugiau kaip 4 kandidatus pagal Lietuvos Respublikos Prezidentų Antano Smetonos, Aleksandro Stulginskio, Kazio Griniaus, Jono Žemaičio ir Algirdo Brazausko vardinių stipendijų nuostatuose nurodytas studijų krypčių grupes. Kandidatai stipendijoms atrenkami atsižvelgiant į mokymosi rezultatus, studijų, mokslinės ir meninės veiklos įvertinimus, dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose, mokslinės praktikos projektuose, paskelbtus mokslo darbus ir kt.
Atrinktų kandidatų sąrašą aukštosios mokyklos teikia iki 2020 m. balandžio 26 d. Valerijai Paškauskienei, el. paštas v.paskauskiene@lma.lt, mob. +370 608 17888

Konkursui registruojasi ir elektroninę paraiškos formą pildo patys aukštosios mokyklos atrinkti kandidatai, gavę atsakingų asmenų patvirtintas pažymas apie paskutinių dviejų semestrų studijų rezultatus, kandidato studijų, mokslinės ir visuomeninės veiklos įvertinimus (teikimas-rekomendacija), Lietuvos mokslų akademijos svetainės paraiškų registravimo sistemoje adresu http://www.lma.lt/Paraiskos/2021-m-lietuvos-respublikos-prezidentu-vardiniu-stipendiju-konkursas.

Su konkurso nuostatais ir reglamentu galite susipažinti http://www.lma.lt/lr-prezidentu-vardines-stipendijos.

Lietuvos mokslų akademijos informacija