• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Lietuvos mokslų akademijos tikrajai narei, profesorei habilituotai daktarei Rūtai Dubakienei – 70

2021 04 21

Balandžio 21 d. Lietuvos mokslų akademijos tikrajai narei, prof. habil. dr.  Rūtai Dubakienei sukanka 70 metų.  Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas bei Biologijos, medicinos ir geomokslų skyrius nuoširdžiai sveikina Akademikę gražaus jubiliejaus proga.

Labai vertiname Jūsų ilgametę ir produktyvią mokslinę, pedagoginę, mokslo organizacinę ir visuomeninę veiklą. Didžiuojamės Jūsų nuopelnais medicinos mokslui, gausiais ir mokslo pasaulyje pripažintais darbais alergologijos ir klinikinės imunologijos srityse. Daugiau kaip 40 metų Jūs paskyrėte alergologijos mokslui. Žavimės Jūsų darbštumu, dvasine stiprybe, džiaugiamės įkvepiančiu entuziazmu ir nesenkančia energija, aktyvia ir produktyvia veikla Lietuvos mokslų akademijoje ir Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriuje.

Gražaus Jubiliejaus proga linkime Jums, Mieloji Akademike, ilgiausių metų, kūrybinių sumanymų, kuo geriausios sveikatos ir sėkmės.

Už svarų indėlį į alergologijos mokslo tyrimus Lietuvoje, mokslo populiarinimą, išskirtines kompetencijas ir jaunosios kartos ugdymą,  už rezultatyvų darbą ir organizacinius gebėjimus 25-erius metus  vadovaujant LMA Alergologijos komisijai,  2018–2021 m. – Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus Medicinos ir sveikatos mokslų sekcijai, už LMA komisijos, skirtos COVID-19 klausimams ir problemoms, darbo koordinavimą ir priežiūrą, tolesnį bendradarbiavimą su Lietuvos mokslų akademija, 2021 m. vasario 23 d. akad. Rūta Dubakienė apdovanota Lietuvos mokslų akademijos atminimo medaliu.

Biologijos, medicinos ir geomokslų skyrius