• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Lietuvos mokslų akademijos nariui profesoriui habilituotam daktarui Vincentui Dieniui – 85

2021 04 22

Balandžio 22 d. Lietuvos mokslų akademijos (LMA) nariui prof. habil. dr. Vincentui Dieniui sukanka 85 metai. LMA bendruomenė nuoširdžiai sveikina Akademiką gražios sukakties proga.

V. Dienys – talentingas, darbštus mokslininkas, puikus mokslo organizatorius. Jaunas, vos 32 metų, tapo ką tik įkurto LMA Puslaidininkių fizikos instituto direktoriaus pavaduotoju mokslui, subūrė jauną ir darbštų kolektyvą, kuris gilinosi į mūsų šaliai naujas mokslo kryptis. V. Dieniui vadovaujant karštųjų elektronų puslaidininkių tyrimams, institutas tapo šios srities koordinuojančia institucija visoje Rytų Europoje. Jo iniciatyva institute buvo pradėti taikomieji puslaidininkinių jutiklių kūrimo darbai. Įstaigoje tvyrojo jaunatviška atmosfera, intensyvią mokslinę veiklą papildydavo gausūs sportiniai ir turistiniai renginiai. Prasidėjus Sąjūdžiui Puslaidininkių fizikos institutas tapo vienu iš jo židinių, o atkūrus Nepriklausomybę pats Akademikas aktyviai dalyvavo steigiant įvairias valstybės institucijas. V. Dienys ėjo LR kultūros ir švietimo ministro pavaduotojo pareigas, dirbo Pedagogikos mokslinio tyrimo institute ir vadovavo Profesinio mokymo metodikos centrui. Akademiko nuopelnai įvertinti LTSR valstybine premija ir LDK Gedimino ordino 1-ojo laipsnio medaliu.

Žavimės Jūsų, gerbiamasis Akademike, plačia ir gilia erudicija, kūrybingumu, santūrumu, organizacine veikla. Esame dėkingi už aktyvų dalyvavimą Lietuvos mokslų akademijos Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus veikloje.

Sveikindami gražios šventės proga, iš širdies linkime neblėstančios energijos, kuo geriausios sveikatos, asmeninės laimės, optimizmo ir daug šviesių gyvenimo akimirkų.

Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus nariai