• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Lietuvos mokslų akademijos 2020 metųveiklos ataskaita LR Seimo Švietimo ir mokslo komitete

2021 04 29

Balandžio 28 d. Lietuvos mokslų akademijos (LMA) prezidentas Jūras Banys nuotoliniu būdu dalyvavo LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje, kuriame pateikė 2020 metų LMA veiklos ataskaitą. Prezidentas supažindino komiteto narius su nuveiktais darbais.

Kaip įprastai, buvo teikiamos Lietuvos mokslo, vardinės LMA premijos, organizuota daug įvairių renginių, konferencijų, knygų pristatymų. Pasirašyta sutartis su Pakruojo r. savivaldybe, pagal kurią Akademijos iniciatyva ketinama pastatyti paminklą žymiam Lietuvoje dirbusiam mokslininkui Teodorui Grotusui.

Akademija aktyviai veikia tarptautinėje erdvėje, koordinuoja Lietuvos ir CERN bendradarbiavimą, palaiko ryšius su užsienio partneriais ir organizacijomis, tokiomis kaip Visos Europos akademijų asociacija (ALLEA). LMA delegavo COVID-19 komisijos pirmininką prof. Vytautą Usonį į SAPEA (Science Advice for Policy by European Academies), patariančią Europos Komisijai. Praėjusiais metais LMA buvo inauguruoti du LMA užsienio nariai iš Estijos. Aptarti bendradarbiavimą buvo atvykęs Latvijos MA prezidentas.

LMA pagrindinė misija – ekspertinė. Jos nariai 2020 metais atliko beveik 800 ekspertizių. Taip pat LMA pateikė nemažai rekomendacijų, svarbių ne tik šalies, bet ir visos Europos Sąjungos ateičiai. Buvo parengta nuomonė dėl vakcinavimo, 5G ryšio. Praėjusiais metais Lietuvos valdžios institucijoms buvo pateiktos devynios rezoliucijos ir mokslinės rekomendacijos. Toliau sėkmingai dirba akademijos suburta COVID-19 komisija, teikdama siūlymus politikams ir visuomenei, nuolat vertindama naujausią mokslinę informaciją apie pandemijos eigą, skiepus ir pan.

LMA leidžia kelis periodinius mokslo žurnalus, taip pat mokslo populiarinimo knygas. LMA jaunoji akademija šiemet pasipildys dar dešimčia naujų narių. Jos nariai skaito paskaitas, pristato knygas, užmezgė ryšius su kitomis Baltijos šalių jaunosiomis akademijomis. Gavus reikiamą valstybės finansavimą, baigta LMA Vrublevskių bibliotekos priestato statyba, lieka vidaus apdailos darbai. Šių metų rudenį priestatą tikimasi atidaryti ir imtis senojo pastato renovavimo.

Išklausę ataskaitą, Seimo nariai atkreipė dėmesį į tai, kad vis dar nepakankamas mokslo bendradarbiavimas su verslu. Ir pasidomėjo, kaip LMA dalyvauja šiame procese ir kaip siūlytų jį skatinti. Prezidentas akcentavo, kad LMA nuolat skatina universitetų ir institutų mokslininkus bendrauti su pramone. Pavyzdžiui, po Akademijos inicijuoto Vilniaus universiteto atstovų ir LMA narių vizito į vieną didžiausių ir sėkmingiausių elektronikos kompanijų „Teltoniką“, buvo sutarta VU įkurti bendrą laboratoriją. Toks tarpininkavimas numatomas ir ateityje.

Komiteto nariai teiravosi LMA nuomonės dėl Konstitucinio teismo sprendimo praėjusių metų pabaigoje apie mokslo ir studijų finansavimo tvarką (https://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta2279/content) bei dėl LMA rezoliucijų įgyvendinimo kontrolės. Dėl Konstitucinio teismo sprendimo LMA prezidentas išreiškė asmeninę nuomonę, kad sprendimas labai geras: jeigu mokslininkai gaus užtikrintą bazinį finansavimą, tai padės jų darbui. Balų skaičiavimo buvo per daug. Tačiau sprendimui įgyvendinti, matyt, bus pereinamasis periodas, geriau tai būtų evoliucija. O dėl rekomendacijų kartais svyra rankos: jų daug teikiama, kai kada nėra reakcijos, tačiau bent rami sąžinė, kad Akademija skelbia nuomonę.

Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas prof. Artūras Žukauskas padėkojo už ataskaitos pristatymą ir reziumavo, kad komitetas, ją išklausęs, savo ruožtu gali pateikti valstybės institucijoms rekomendacijas, konkrečiai – kad rezoliucijos priimamos, o reakcijos dažniausiai nėra. Jo manymu, nors LMA veiklos ataskaitos pristatymas truko trumpiau nei daugelio kitų komiteto darbotvarkės punktų nagrinėjimai, LMA rezoliucijos ir rekomendacijos yra apie šalies mokslo ateitį ir, nesulaukiant dėmesio, reikia komitetui vėl susitelkti, ypač svarstant biudžeto projektą. Konkrečių komiteto rekomendacijų tikimasi kitą trečiadienį. Pirmininkas A. Žukauskas baigdamas pasisakė pats esąs akademikas ir didžiuojasi, kad LMA nedidelėmis lėšomis atlieka nemažai veiklų, palinkėjo Akademijai gerų veiklų ateityje.

Parengė dr. Rolandas Maskoliūnas, LMA vyr. specialistas ryšiams su visuomene