• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Lietuvos mokslų akademijos tikrajam nariui profesoriui daktarui (HP) Egidijui Šarauskiui – 50

2021 05 05

Gerbiamasis Jubiliate,

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas bei Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius nuoširdžiai sveikina Jus gražaus jubiliejaus proga.

Džiaugiamės Jūsų kūrybingumu, darbštumu ir mokslo pasiekimais. Asmeninė kompetencija, patirtis ir kryptingas darbo organizavimas labai daug prisidėjo prie išmaniosios žemės ūkio inžinerijos ir tiksliosios žemdirbystės kūrimo. Jūsų moksliniai tyrimai vertinant žemės ūkio technologinių operacijų poveikį dirvožemiui ir aplinkos užterštumui technologiniu, energetiniu ir aplinkosauginiais aspektais, parengti moksliniai straipsniai, išleistos monografijos, vadovėliai, metodinės priemonės ir mokslo sklaidos publikacijos nepaprastai svarbios ugdant aukštos kvalifikacijos žemės ūkio inžinerijos specialistus, plėtojant šios srities mokslinius tyrimus, siekiant žemės ūkio pažangos.

Sveikindami jubiliejaus proga, dėkojame Jums už nuoširdų ir aktyvų dalyvavimą Lietuvos mokslų akademijos Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus veikloje bei svarų indėlį plėtojant žemės ūkio inžinerijos mokslą.

Linkime visokeriopos sėkmės, kūrybinės energijos, naujų idėjų ir daug nuostabių dienų Jūsų tolesniame gyvenimo kelyje.

Prezidentas akad. Jūras Banys
Viceprezidentas, Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus pirmininkas akad. Zenonas Dabkevičius

2021 m. gegužės 5 d.
Vilnius

Akad. Egidijaus Šarauskio straipsnį „Žemės ūkio inžinerija – nuo rankinių įrankių iki savaeigių robotų“ skaitykite