• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Išleistas naujas elektroninis „LMA žinių“ numeris

2021 05 10

Informaciniame leidinyje „Lietuvos mokslų akademijos žinios“ 2021 m. nr. 2 (96) skaitykite:

• Lituanistikos dienos Vilniaus universitete. Akad. Bonifacas Stundžia
• Lietuvos mokslo triumfo diena
• LMA prezidento ir prezidiumo veikla
SKYRIŲ VEIKLA
• Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriuje
• Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriuje
• Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriuje
• Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriuje
• Technikos mokslų skyriuje
RENGINIAI – KONFERENCIJOS – AKADEMINIAI SKAITYMAI
• Konferencija Lietuvos mokytojams – COVID-19: pacientai, testai, skiepai. Dr. Jadvyga Olechnovičienė
• Kultūra, vartojimas ir kūrybos ekonomika: filosofiniai, sociologiniai ir komunikaciniai aspektai. Dr. Edvardas Rimkus, VGTU Filosofijos ir kultūros studijų katedros docentas
• Skyriaus „Mokslininkų rūmai“ renginiai
• LMA Vrublevskių bibliotekoje
MOKSLININKŲ PRIPAŽINIMO ŽENKLAI
SVEIKINAME
ATMINIMUI
MOKSLININKŲ PRIPAŽINIMO ŽENKLAI
• Jaunojoje akademijoje

Leidinys pridedamas