• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Lietuvos mokslų akademijos nariui, profesoriui habilituotam daktarui Algimantui Grigeliui– 90

2021 05 10

Didžiai gerbiamas Jubiliate,

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas bei Biologijos, medicinos ir geomokslų skyrius nuoširdžiai sveikina Jus išskirtinio jubiliejaus proga.

Džiaugiamės Jūsų kūrybingumu, darbštumu ir mokslo pasiekimais. Didžiai vertiname Jūsų svarų indėlį į Lietuvos geologijos mokslo plėtrą, Baltijos jūros tyrimus, geologijos mokslų istorijos populiarinimą. 

Daugiau kaip 60 metų Jūs skyrėte mokslui. Jūsų mokslo darbai plačiai žinomi ir pripažinti Lietuvoje bei už jos ribų. Svarūs nuopelnai mokslo istorijai ir knygos apie žymius geologus turi didelę mokslinę ir išliekamąją vertę.

Žavimės Jūsų erudicija, darbštumu, pilietiškumu, meile mokslui ir savo Tėvynei. Esame dėkingi už aktyvų dalyvavimą Lietuvos mokslų akademijos ir Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus veikloje.

Linkime Jums, Gerbiamas Akademike, ilgiausių metų, gyvenimo pilnatvės ir stiprios sveikatos.

Prezidentas akad. Jūras Banys
Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus pirmininkas akad. Vaidutis Kučinskas
Vilnius, 2021 m. gegužės 11 d.

Akad. Algimanto Grigelio straipsnį „Lietuvos geologijai – 80“ skaitykite