• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Andrzejaus Schinzelio ir Hanso Zassenhauso hipotezė ir jos sprendimas

2021 05 12

Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus narių gretas 2021 m. balandžio mėnesį papildė trys nauji LMA tikrieji nariai. Vienas jų Vilniaus universiteto (VU) Matematikos ir informatikos fakulteto habil. dr. Artūras Dubickas (matematika).

A. Dubickas 1982 m. aukso medaliu baigė Tauragės 1-ąją vidurinę mokyklą. Studijavo Maskvos M. Lomonosovo universitete, kuriame 1990 m. apgynė matematikos daktaro disertaciją ir nuo tada dirba Vilniaus universitete: nuo 1999 m. VU Matematikos ir informatikos fakulteto vyriausiuoju mokslo darbuotoju, nuo 2016 m. Vilniaus universiteto Tikimybių teorijos ir skaičių teorijos katedros vedėjas. A. Dubickas nuo 2013 m. - Vilniaus universiteto matematikos doktorantūros komiteto pirmininkas. 1999 m. apgynė habilituoto daktaro disertaciją, 2001 m. suteiktas profesoriaus vardas.

A. Dubickas yra 2006 m. Lietuvos mokslo premijos laureatas. Jo mokslinio darbo sritis – skaičių teorija: algebriniai skaičiai, Diofanto aproksimacijos, pasiskirstymas moduliu 1.

Publikacijų sąraše virš 440 straipsnių, iš jų apie 170 straipsnių publikuota Web of Science sąrašo žurnaluose. Citavimo skaičius – 593, H indeksas – 11. Vadovavo 8 doktorantams, apgynusiems daktaro disertacijas. Šiuo metu vadovauja 4 doktorantams ir vienam podoktorantūros stažuotojui.

Profesorius skaitė paskaitas Prancūzijos, Didžiosios Britanijos, Japonijos, Rusijos, Indijos, Italijos, Vokietijos, PAR, Čekijos, Kanados, Austrijos ir kitų šalių mokslo centruose.

Tarptautinių matematikos mokslo žurnalų „European Journal of Mathematics“, „Uniform Distribution Theory“, „Lithuanian Mathematical Journal“ redkolegijų narys.

Akad. Artūro Dubicko straipsnį skaitykite

Parengė Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyrius