• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

2021 m. ALLEA visuotinis susirinkimas

2021 05 13

2021 m. gegužės 6 d. nuotoliniu būdu įvyko ALLEA visuotinis susirinkimas. Šiame renginyje Lietuvos mokslų akademijai atstovavo prezidentas akad. Jūras Banys ir viceprezidentas akad. Zenonas Dabkevičius. ALLEA visuotinio susirinkimo pradžioje buvo pritarta numatytai darbotvarkei ir patvirtintas 2020 m. visuotinio susirinkimo posėdžio protokolas.

Toliau buvo pristatyta ALLEA veiklos ataskaita (2020 m. gegužė – 2021 m. balandis). Didžiausias dėmesys ataskaitoje skirtas ALLEA jau parengtoms arba dar rengiamoms darbo grupių ataskaitoms. Tai „Tarptautinis dalijimasis asmens sveikatos duomenimis tyrimams“, „Genomų redagavimas augalams“, „Švietimo apie klimato kaitos iniciatyvas apžvalga“, „Klimato tvarumas akademinėje sistemoje“, ALLEA parengta ir išleista knyga „Moterys Europos akademijose“ bei kiti dokumentai. Buvo pažymėta, kad svarbu yra gerinti priimtų dokumentų sklaidą ir stengtis, kad skelbiama informacija pasiektų kuo platesnius visuomenės sluoksnius.

Kitas darbotvarkės klausimas – ALLEA finansinė 2020 m. veiklos ataskaita ir 2021 m. finansinės veiklos planas. ALLEA pajamas daugiausiai sudaro narystės mokesčiai, ES ir kitų rėmėjų finansuojami projektai. Buvo pasidžiaugta, kad dauguma akademijų narių jau sumokėjo 2021 m.  ALLEA narystės mokestį (Lietuvos mokslų akademija yra viena iš jų). Po trumpų diskusijų buvo vieningai pritarta 2020 m. finansinės veiklos ataskaitai ir 2021 m. finansiniam veiklos planui.

Visuotiniame susirinkime taip pat vyko ALLEA prezidento (2021–2023 m.) rinkimai. Estijos mokslų akademijos prezidentas prof. Tarmas Soomerė (Tarmo Soomere) pristatė išankstinio slapto balsavimo rezultatus: ALLEA akademijos vieningai perrinko profesorių Antoniją Loprieno (Antonio Loprieno) prezidento pareigoms 2021–2023 m. „Esu labai dėkingas už mūsų narių akademijų parodytą pasitikėjimą ir palaikymą. Man yra garbė tarnauti ALLEA šiais kritiniais laikais ir aš ketinu siekti dar produktyvesnio mokslo bei visuomenės dialogo, siekdamas nešti ALLEA europinę viziją ir misiją per valstybių sienas“, – sakė prezidentas A. Loprieno.

Po pertraukos ALLEA susirinkimo dalyviai dirbo pasiskirstę į šešias tematines diskusijų grupes:
- Mokslo sistemos tvarumas;
- Atviras mokslas;
- Europos mokslinių tyrimų sąžiningumo ir etikos išsaugojimas: kaip prie to gali prisidėti Europos elgesio kodeksas;
- Nauji darbo grupės „Horizontas Europa“ / Europos mokslinių tyrimų erdvės prioritetai;
- Strateginis krizių valdymas ES;
- Jaunųjų akademijų sesija.

Kasmet per ALLEA visuotinį susirinkimą yra teikiama visų Europos akademijų Madam de Stal (Madame de Staël) kultūros vertybių premija, skirta pagerbti žymius Europos mokslininkus, kurių darbai reikšmingai prisideda prie Europos kultūrinių ir intelektinių vertybių bei Europos integracijos idėjų. 2021 m. šiuo apdovanojimu buvo pažymėta teisės mokslininkė iš Šveicarijos Helen Keler (Helen Keller). Vertinimo komisija pažymėjo H. Keler svarų indėlį plėtojant ir įtvirtinant žmogaus teises teismų praktikoje Europoje. Helen Keler yra Ciuricho universiteto teisės profesorė. Ji yra buvusi Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komiteto narė ir 2011–2020 m. dirbo teisėja Europos Žmogaus Teisių Teisme.

Susirinkimo pabaigoje trumpai kalbėjo ir  LMA prezidentas akad. J. Banys. Jis padėkojo už galimybę visiems susitikti, aptarti darbus ir pasveikino prof. A. Loprieno, išrinkus jį ALLEA prezidentu antrajai kadencijai.

ALLEA prezidentas prof. Antonijas Loprieno

Prezidentas A. Loprieno užbaigė renginį išreikšdamas viltį, kad 2022 m. ALLEA visuotinis susirinkimas įvyks visiems kartu susirinkus jau Belgijoje.

ALLEA yra visos Europos mokslų akademijų federacija, atstovaujanti daugiau nei 50 akademijų iš daugiau nei 40 Europos šalių.

Daugiau informacijos apie ALLEA veiklą galima rasti svetainėje https://allea.org/

Parengė Violeta Skirgailienė, Tarptautinių ryšių grupės vyriausioji specialistė