• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

„Geologai – saulės ir vėjo broliai“ – akademiniais skaitymais pažymėtas akad. Algimanto Grigelio 90-metis

2021 05 17

Gegužės 10 d. nuotoliniu būdu įvyko LMA Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus organizuoti akademiniai skaitymai „Geologai – saulės ir vėjo broliai“, skirti akad. Algimanto Grigelio 90-ties metų jubiliejui. Jubiliatas savo pranešime „Juros geologinis periodas Žemės istorijoje“ apžvelgė Lietuvos ir pasaulio juros periodo nuosėdose atrastų foraminiferų  taksonominus vienetus, jų aukštesniųjų taksonų sistematikos, filogenijos ir foraminiferų zonų  stratigrafijos klausimus.

Profesorius Algimantas Grigelis yra žymus Pabaltijo srities juros sistemos tyrėjas. Jis sukūrė šio regiono foraminiferų zoninę stratigrafijos schemą, parengė borealinės paleozoogeografijos srities juros sistemos foraminiferinių zonų koreliaciją, nustatė jų chronostratigrafinę seką. Jo vardu pavadinta viena fosilinių foraminiferų gentis (Grigelis) ir kelios rūšys.

Įžangos ir sveikinimo žodžius tarė LMA Biologijos, medicinos ir geomokslu skyriaus pirmininkas akad. Vaidutis Kučinskas ir LMA prezidentas akad. Jūras Banys. Įžvalgą apie akad. A. Grigelio pagrindines mokslinių tyrimų kryptis mikropaleontologijoje, stratigrafijoje, regioninėje geologijoje, jūros geologijoje ir mokslo istorijoje padarė akad. Robert Mokrik.

Diskusijose dalyvavo akademikai Sigitas Podėnas, Aivaras Kareiva, prof. Juozas Paškevičius, LMA Vrublevskio bibliotekos direktorius dr. Sigitas Narbutas, Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus pavaduotoja dr. Jolanta Čyžienė, Lietuvos geologijos sąjungos prezidentė dr. Vaida Šeirienė, Geologijos įmonių asociacijos tarybos narys, UAB „Grota“ direktorius Antanas Marcinonis.

Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus informacija