• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Lietuvos mokslų akademijos nariui, profesoriui habilituotam daktarui Remigijui LEIPUI – 60

2021 05 22

Gegužės 22 d. Lietuvos mokslų akademijos (LMA) nariui prof. habil. dr. Remigijui Leipui sukako 60 metų. Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas bei Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyrius nuoširdžiai sveikina Jus gražios sukakties proga.

Džiaugiamės Jūsų kūrybiškumu, darbštumu ir mokslo pasiekimais. Jūsų kompetencija, patirtis labai daug prisidėjo prie tikimybių teorijos, matematinės statistikos ir ekonometrijos problemų sprendimo.

Ypač pažymėtinas Jūsų rūpestis ir išskirtinis dėmesys ugdant jaunuosius matematikus, taip pat aktualūs rezultatai, gauti modeliuojant COVID-19 plitimo scenarijus.

Žavimės Jūsų, gerbiamasis Akademike, plačia erudicija, kūrybiškumu, santūrumu, organizacine veikla. Esame dėkingi už aktyvų dalyvavimą Lietuvos mokslų akademijos ir Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus veikloje.

Sveikindami gražios šventės proga, iš širdies linkime kūrybinių sumanymų, neblėstančios energijos, kuo geriausios sveikatos, asmeninės laimės ir daug šviesių gyvenimo akimirkų.

Prezidentas akad. Jūras Banys
Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus pirmininkas akad. Leonas Valkūnas
2021 m. gegužės 22 d.
Vilnius

--------------------------------------------------------------

LMA prezidiumo nutarimu akad. Remigijui Leipui už nuoseklią ir kryptingą mokslinę veiklą matematikos srityje, ypač svarius pasiekimus tikimybių teorijos, matematinės statistikos, ekonometrijos ir  jų taikymų srityse, už rūpestį bei išskirtinį dėmesį plėtojant šalies mokslą, už kūrybingą ir rezultatyvų darbą Lietuvos mokslų akademijoje skirta LMA prezidiumo padėka.