• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Išrinkta nauja Europos medicinos akademijų federacijos vadovybė

2021 06 01

Gegužės 26 d. paskelbti naujos Europos medicinos akademijų federacijos (FEAM) valdybos rinkimų rezultatai. Balsavo 23 federacijos narės, Lietuvos mokslų akademijai atstovavo akad. Vaidutis Kučinskas. Naujuoju FEAM prezidentu trejiems metams (2021–2024) išrinktas profesorius Stefan’as Constantinescu, Rumunijos ir Belgijos karališkosios medicinos akademijų narys. Prof. Stefan’as Constantinescu pabrėžė:

„Tarnauti FEAM šiuo sudėtingu laikotarpiu, kai medicina ir mokslas pasirodė esantys gyvybiškai svarbūs mūsų visuomenės sveikatai ir gerovei, yra didelė garbė.

FEAM yra vienintelis Europos akademijų tinklas, atstovaujantis daugiau kaip 4 000 geriausių Europos biomedicinos srities mokslininkų, daugiausiai dėmesio skiriantis žmonių ir veterinarinei medicinai bei farmacijai, todėl turi daug galimybių informuoti dėl COVID-19 pandemijos atsinaujinusį aukšto lygio įsipareigojimą „Vienos sveikatos“ darbotvarkei Europos ir pasaulio lygmeniu, taip pat nagrinėti ES teisės aktus, darančius įtaką biomedicininiams tyrimams ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimui ES valstybėse narėse ir asocijuotosiose šalyse, siekiant juos geriau suderinti ir nustatyti minimalų pažangių klinikinių bei molekulinių tyrimų standartą visoje Europoje.

Akademinis bendradarbiavimas vykdant ES projektą „Moksliniai Europos akademijų patarimai politikai“ (SAPEA, Science Advice for Policy by European Academies), kuriame FEAM daugiausia dėmesio skiria projekto daliai „Vėžio patikros ateities pertvarkymas, taikant naujas technologijas“, ir mūsų vykdomas darbas sveikatos nelygybės ir netiesioginio pandemijų poveikio srityje įgyvendinant ES projektą PERISCOPE išliks mūsų prioritetais artimiausioje ateityje. Prioritetu taps biomedicininių mokslinių tyrimų finansavimo derinimas.

Pastaraisiais metais FEAM tapo labai svarbi Europoje sprendžiant aktualius biomedicinos mokslo ir sveikatos klausimus, tokius kaip sveikas senėjimas, sveikatos duomenų perdavimas ir vakcinacija.

Norėčiau padėkoti profesoriui George‘ui Griffin‘ui, 2018–2021 m., FEAM prezidentui už jo didžiulį indėlį į šias sritis, ir jo pirmtakui, profesoriui Bernard‘ui Charpentier už jo novatorišką darbą SAPEA ir už jų neblėstančią paramą FEAM. Per savo pirmininkavimo laikotarpį tikiuosi tęsti jų politiką, sustiprinusią FEAM tinklą ir užtikrinusią jam svarbų vaidmenį Europos biomedicinos politikos arenoje.“

Buvęs prezidentas profesorius George’as Griffin’as tęs narystę naujojoje valdyboje. Po rinkimų paaiškėjo, kad prie FEAM valdybos prisijungs federacijos viceprezidentais tapę profesorius Ferdinand’as Christoffel’is Breedveld’as (Karališkoji Nyderlandų menų ir mokslų akademija), profesorė Dominique Bron (Karališkoji Belgijos medicinos akademija), dr. André Jestin’as (Prancūzijos veterinarijos mokslų akademija) ir prof. Luís’as Martí’s Bonmatí’s (Karališkoji nacionalinė Ispanijos medicinos akademija). Profesorius Jean’as Michel’is Foidart’as (Karališkoji Belgijos medicinos akademija) toliau eis FEAM iždininko pareigas.

FEAM informacija

Vertė Diana Barnard