• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

„Žemaičių šventojo“ atminimo įamžinimas

2021 06 11

Lietuvos Respublikos Seimas 2021-uosius metus paskelbė Lietuvos mokslininko, švietėjo Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metais.

„Jis paliko ryškų pėdsaką Lietuvos moksle – išleido pirmąją lietuvišką geografijos vadovėlį, sukūrė ir pagrindė botanikos mokslo terminiją, sukūrė žemaičių kalbos gramatiką ir rašto sistemą, normino žemaičių tarmes ir kūrė bendrinę rašomąją žemaičių kalbos gramatiką, išleido dvasinės literatūros ir pamokslų rinkinius, parašė medicinos veikalų“, – rašoma LR Seimo nutarime. Jame pažymima tai, kad Jurgis Ambraziejus Pabrėža (1771–1849) reikšmingai prisidėjo prie Lietuvos mokslo raidos, švietimo ir dvasinės kultūros puoselėjimo bei jo palikimo dabarties ir ateities kartoms.

Lietuvos mokslų akademijos (LMA) Biologijos, medicinos ir geomokslų skyrius ir skyrius „Mokslininkų rūmai“ taip pat planavo minėti šios ryškios, visapusiškos asmenybės sukaktį LMA salėse. Dėl karantino daugelis renginių buvo nukelti į rudenį. Biologijos, medicinos ir geomokslų skyrius birželio 10 d. minėjo J. A. Pabrėžos 250-ąsias gimimo metine skyriaus išplėstiniame susirinkime, kuriame akad. Jonas Remigijus Naujalis skaitė pranešimą „Žemaitijos augalų žinovas, kunigas, pranciškonų vienuolis Jurgis Ambraziejus Pabrėža ir Lietuvos botanika“.

LMA skyriaus „Mokslininkų rūmai“ darbuotojai, bendradarbiaudami su Kretingos muziejumi, teiraudamiesi apie muziejuje eksponuojamus J. A. Pabrėžos paveikslus ir apie jo pamokslų rinkinį, kurį muziejui 2001 m. perdavė br. kunigas Julius Sasnauskas OFM, atvežęs iš JAV gyvenančio Leonardo Andriekaus, iš muziejaus direktorės sužinojo ir apie kitus jubiliejinius J. A. Pabrėžos atminimo įamžinimo renginius, kurių gausia programa pasidalijo muziejaus direktorė Vida Kanapkienė. Birželio 10 d. Kretingos muziejaus Baltojoje salėje įvyko mokslinė konferencija „Jurgis Ambraziejus Pabrėža – kunigas, vienuolis, botanikas“, kur pranešimus skaitė mokslininkai iš Vilniaus, Kretingos, Kauno mokslo ir kultūros įstaigų. Muziejuje veikia parodos, ekspozicijos, parengtos šiam jubiliejui, buvo atliekamos meninės programos, pristatytas Jolantos Klietkutės parengtas leidinys „Žemaičių šventasis.“ Istorikei, vyriausiajai muziejininkei J. Klietkutei maloniai sutikus, su mūsų svetainės skaitytojais dalijamės jos parengtu straipsniu apie J. A. Pabrėžos gyvenimą ir kūrybą „Žemaitijos šventojo atminimo įamžinimas“.

LMA skyriaus „Mokslininkų rūmai“ informacija

Skaitykite Jolantos Klietkutės straipsnį „Žemaičių šventojo atminimo įamžinimas“

Žiūrėkite filmuotą medžiagą apie J. A. Pabrėžos rinkinio rankraštį