• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Ekstremalios šviesos infrastruktūra ir Lietuva

2021 06 21


Lietuvos mokslų akademijos Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus narių gretas 2021 m. balandžio 13 d. papildė trys nauji LMA tikrieji nariai. Vienas jų – Fizinių ir technologijos mokslų centro (FTMC) vyriausiasis mokslo darbuotojas, Lazerinių technologijų skyriaus vadovas fizinių mokslų (fizika) daktaras Gediminas Račiukaitis.

G. Račiukaitis gimė 1955 m. Baigęs studijas Vilniaus universiteto (VU) Fizikos fakultete, 1974–1992 m. dirbo VU Puslaidininkių katedroje, Probleminėje laboratorijoje, Taikomųjų mokslų institute ir Specialistų tobulinimosi fakultete. Dirbdamas VU, 1985 m. apgynė mokslų daktaro disertaciją. Nuo 1992 m. G. Račiukaitis pradėjo dirbti naujai susikūrusiose įmonėse: iš pradžių buvo UAB „Setus“ vyr. finansininku, o1996–2004 m. – UAB „Ekspla“ projektų ir programų vadovu. Nuo 2004 metų vėl grįžo dirbti mokslinį darbą į Fizikos institutą, kuriame tapęs vyresniuoju mokslo darbuotoju ir laboratorijos vedėju, pradėjo vystyti lazerinės technologijos kryptis kartu vykdydamas UAB „Ekspla“ konsultanto pareigas. 2010 m. įsikūrus Fizinių ir technologijos mokslų centrui, kuris atsirado sujungus tris mokslinius institutus, Fizikos, Puslaidininkių fizikos ir Chemijos institutus, jame užėmė vyriaus. mokslo darbuotojo ir Lazerinių technologijų skyriaus vedėjo pareigas. Šiuo metu G. Račiukaitis yra gerai žinomas mokslo pasaulyje, jo moksliniai darbai yra plačiai cituojami (citavimų skaičius – 2 788; h indeksas – 26). Dešimt jo vadovautų doktorantų apgynė disertacijas, šiuo metu vadovauja trims doktorantams, šešiems stažuotojams ir užsienio tyrėjams. Jis yra devynių Lietuvos, trijų Europos, dviejų JAV, dviejų Japonijos ir vieno Kinijos patentų autorius.   

G. Račiukaitis nuo 2010 m. yra FTMC mokslo tarybos narys; 2015–2020 m. – FTMC mokslo tarybos pirmininkas. Jis yra žurnalo „Applied Surface Science“ kviestinis redaktorius (2018), žurnalo „International Journal of Extreme Manufacturing“ redakcinės kolegijos narys.

G. Račiukaitis yra 2021 m. Lietuvos mokslo premijos (su bendraaut.) laureatas ir 2015 m. žurnalo „Veidas“ „Mini Nobelis“.

Akad. Gedimino Račiukaičio straipsnį skaitykite