• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Lietuvos mokslų akademijos stipendijos – geriausiems jauniesiems mokslininkams

2021 06 28

2021 m. birželio 22 d. Lietuvos mokslų akademijos (LMA) prezidiumas, remdamasis mokslų skyrių ekspertų komisijų LMA Jaunųjų mokslininkų stipendijoms gauti siūlymais, paskyrė 15 stipendijų geriausiems šalies jauniesiems humanitarinių, socialinių, fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslo sričių mokslininkams. LMA nuo 2010 m. kasmet organizuoja LMA Jaunųjų mokslininkų stipendijų konkursą, tuo siekiama skatinti jaunųjų mokslininkų mokslinę kūrybinę veiklą ir konkurenciją, remti talentingų jaunųjų mokslininkų tiriamuosius darbus. Stipendijos skiriamos mokslininkams iki 35 metų amžiaus, įgijusiems daktaro mokslo laipsnį ne anksčiau kaip prieš 5-erius metus ir turintiems Lietuvos Respublikos pilietybę. Stipendija yra 6 bazinių socialinių išmokų dydžio, skiriama kartą per mėnesį vienerius metus nuo spalio mėn. Kandidatus stipendijai teikia mokslo ir studijų institucijos bei organizacijos arba savo kandidatūras gali išsikelti ir patys mokslininkai, pateikę paraišką.

2021 m. LMA Jaunųjų mokslininkų stipendijų konkursui buvo pateikta 80 paraiškų: 23 humanitarinių ir socialinių mokslų, 57–  fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių iš 15 institucijų: Vilniaus universiteto mokslininkai pateikė 32 paraiškas, Kauno technologijos universiteto –12 paraiškų, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro – 6, po 5 paraiškas pateikė Vilniaus Gedimino technikos ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetų mokslininkai, 4 paraiškas pateikė Fizinių ir technologijos mokslų centro, po 3  – Klaipėdos universiteto ir Gamtos tyrimų centro, po dvi – Vytauto Didžiojo ir Lietuvos sporto universitetų, Lietuvių kalbos instituto, po vieną – Mykolo Riomerio universiteto, Lietuvos socialinių mokslų centro, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, Šiaulių „Aušros“ muziejaus, UAB „Femtika“ mokslininkai. Paraišką taip pat pateikė laisvai samdomas darbuotojas. Kai kurie buvo nurodę, kad dirba dviejose institucijose.

Paraiškas vertino LMA sudarytos atskirų mokslų sričių ekspertų komisijos. Humanitarinių ir socialinių, fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sritims buvo skirta po 3 stipendijas. Iš jų 4 stipendijos skirtos Vilniaus universiteto, po 2 – Kauno technologijos, Lietuvos sveikatos mokslų universitetų,  Fizinių ir technologijos, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centrų, po 1 – Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos socialinių mokslų centro, UAB „Femtika“ jauniesiems mokslininkams.

Konkurso nugalėtojai tyrimus vykdys 12 mėnesių. Pasibaigus stipendijų mokėjimo laikui, mokslininkai pateiks ataskaitas apie vykdytų tyrimų rezultatus. Pakartotinai gauti stipendiją naujiems tyrimams vykdyti mokslininkas galės pretenduoti po dvejų metų, jeigu jo ataskaita bus įvertinta teigiamai. Stipendijų konkurso nugalėtojams pažymėjimus numatoma įteikti 2021 m. rugsėjo mėn. per LMA narių visuotinį susirinkimą.

2021–2022 m. LMA Jaunųjų mokslininkų stipendijos skirtos:

Humanitarinių ir socialinių mokslų srityse
Dr. Mangirdui Morkūnui, Vilniaus universitetas. Vykdomų tyrimų tema „Jaunimo neformaliosios ekonomikos tyrimai“.
Dr. Živilei Pabijutaitei, Vilniaus universitetas. Vykdomų tyrimų tema „Filosofiniai temporalinės logikos aspektai“.
Dr. Rūtai Ubarevičienei, Lietuvos socialinių mokslų centras. Vykdomų tyrimų tema „Socioerdvinės struktūros kaita“.

Fizinių mokslų sritis  
Dr. Elenai Adomaitienei, Fizinių ir technologijos mokslų centras. Vykdomų tyrimų tema „Neuroninių osciliatorių masyvo dinamikos valdymas“.
Dr. Aldonai Balčiūnaitei, Fizinių ir technologijos mokslų centras. Vykdomų tyrimų tema „Katalizinių sistemų kuro elementams formavimas“.
Dr. Aleksej’ui Žarkov’ui, Vilniaus universitetas. Vykdomų tyrimų tema „Pereinamųjų metalų vitlokito sintezė“.

Biomedicinos  mokslų sritis
Dr. Juliui Burkauskui, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Vykdomų tyrimų tema „Išemine širdies liga sergančiųjų gyvenimo kokybė“.
Dr. Pauliui Ruzgiui, Vytauto Didžiojo universitetas. Vykdomų tyrimų tema „Elektroporacija ir elektropurškimas“.  
Dr. Vaidotui Stankevičiui, Vilniaus universitetas. Vykdomų tyrimų tema „DNR metiltransferazėm specifiškas genomo žymėjimas“.

Technologijos mokslų sritis
Dr. Linui Jonušauskui, UAB „Femtika“. Vykdomų tyrimų tema „Medicininių darinių gamyba femtosekundiniu lazeriu“.
 Dr. Viktorijai Eisinaitei, Kauno technologijos universitetas. Vykdomų tyrimų tema „Modifikuotos struktūros ir mitybinės vertės maisto produkto, skirto personalizuotai mitybai, sukūrimas ir charakterizavimas“.
Dr. Gintarei Kručaitei, Kauno technologijos universitetas. Vykdomų tyrimų tema „Naujų elekroaktyvių medžiagų sintezė ir tyrimas“.

Žemės ūkio mokslų sritis
Dr. Vytautei Starkutei, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Vykdomų tyrimų tema „Savaiminių raugų mikrobiotos tyrimai ir potencialių mikroorganizmų maisto ir pašarų (bio)technologijų plėtrai atranka“.
Dr. Viktorijai Vaštakaitei-Kairienei, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras. Vykdomų tyrimų tema „Dirbtinio apšvietimo optimizavimas efektyviai azoto apykaitai augaluose“.
Dr. Renaldui Žydeliui, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras. Vykdomų tyrimų tema „Aerodistancinių duomenų taikymas, prognozuojant miežių derlių, jo kokybę ir makroelementų įsisavinimą mažo našumo dirvožemiuose“.

Dr. Jadvyga Olechnovičienė, LMA Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus mokslinė sekretorė