• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Lietuvos mokslų akademijos nariui, profesoriui Gediminui Motuzai Matuzevičiui ­ 75

2021 08 24

Rugpjūčio 24 d. Lietuvos mokslų akademijos nariui, dr. (HP), profesoriui Gediminui Motuzai Matuzevičiui sukanka 75 metai.  Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas bei Biologijos, medicinos ir geomokslų skyrius nuoširdžiai sveikina Akademiką gražaus jubiliejaus proga.

Gediminas Motuza Matuzevičius 1968 m baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą, įgydamas inžinieriaus-geologo specialybę, ir pradėjo darbą Lietuvos MA Matematikos ir kibernetikos institute.1969–1973 m. mokėsi Maskvoje, Retųjų elementų mineralogijos, geochemijos ir kristalochemijos instituto aspirantūroje, kur 1973 m. apgynė disertaciją „Rytų Užbaikalės rūdinių telkinių išsidėstymo dėsningumų tyrimas matematinės statistikos metodais“ ir buvo suteiktas geologijos-mineralogijos kandidato mokslo vardas, 1993 m. nostrifikuotas į gamtos mokslų daktaro vardą.

1973–1982 m. dirbo Lietuvoje, Kompleksinės geologinės ekspedicijos būrio viršininku, organizavo ir vykdė Lietuvos kristalinio pamato giluminį geologinį kartografavimą bei naudingųjų iškasenų paieškas.1982–1984 m. – Mozambiko geologijos direkcijos konsultantas petrografas. Mozambike atliko petrografinius tyrimus dalyvaudamas įvairiuose kartografavimo ir naudingųjų iškasenų paieškų projektuose.1984–1991 m. – Lietuvos geologijos instituto Regioninės geologijos skyriaus vadovas. 1991–1998 m. Lietuvos geologijos tarnybos direktorius. 1998–2001 m. Lietuvos geologijos instituto Giluminės geologijos skyriaus vadovas. 2001 –2003 m. – AB „Geonafta“ Geologijos skyriaus viršininkas, nuo 2004 m. – Vilniaus universiteto Geologijos ir mineralogijos katedros dėstytojas, vedėjas (2004–2010 m.), profesorius ir profesorius emeritas. 2002 m. išrinktas Lenkijos mokslų ir menų akademijos užsienio nariu, 2012 m. – Lietuvos mokslų akademijos tikruoju nariu.

Svarbiausi G. Motuzos Matuzevičiaus darbai Lietuvos geologijos tarnyboje – nacionalinės žemės gelmių naudojimo ir apsaugos reguliavimo bei valstybinių geologinių tyrimų institucijos sukūrimas; valstybinių geologinių tyrimų organizavimas; valstybinių geologinių tyrimų programos „Geologija –visuomenei“ (kartografavimas, naudingųjų iškasenų tyrimas, gelmių monitoringas, ekogeologija, valstybinė geologinės informacijos sistema) sudarymas ir įgyvendinimas; žemės gelmių tyrimo, naudojimo ir apsaugos teisinės sistemos sukūrimas; tarptautinio bendradarbiavimo organizavimas ir įsijungimas į Europos geologinių tyrimų ir bendradarbiavimo sistemą FOREGS (Forum of European Geological Surveys).  

Moksliniai tyrimai – Lietuvos prekambro kristalinio pamato sandaros  ir amžiaus tyrimai, koreliacija sąsajos su Fenoskandija; kristalinės plutos ir viršutinės mantijos giluminės sandaros tyrimai giluminio seisminio zondavimo metodais; Lietuvos kristalinio pamato žemėlapio sudarymas; ekspedicijos į Aldano skydą (Jakutija), Ukrainos skydą, Baltijos skydą (Karelija, Kola, Švedija, Suomija), Čekoslovakiją, Afganistano Goro provinciją. G. Motuzos Matuzevičiaus atlikti ir toliau plėtojami moksliniai tyrimai bei darbai – svarus indėlis į Lietuvos geologijos tarnybos sistemos ir mokslo plėtrą, Baltijos regiono geologijos mokslų istorijos populiarinimą.

Linkime Jums, gerbiamasis Akademike, ilgiausių metų, gyvenimo pilnatvės ir stiprios sveikatos.

Biologijos, medicinos ir geomokslų skyrius