• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

A. Jucio akademinių skaitymų pranešėjas – unikalaus vadovėlių ciklo autorius

2021 09 17

Praėjusiais metais Adolfo Jucio akademinių skaitymų tradiciją buvo pertraukusi COVID-19 pandemija, bet šiemet juos nutarta organizuoti nepaisant ketvirtosios pandemijos bangos. Anksčiau parengtą pranešimą „Fazinio virsmo sferinis modelis“ skaitė profesorius Algirdas Matulis, ilgamečio Mokslų akademijos prezidento Juozo Matulio sūnus.

Pranešime buvo nagrinėjamas sudėtingas reiškinys – fazinis virsmas dujų ir skysčio sistemoje arti jos kritinio taško, kuriame abi medžiagos fazės yra termodinaminėje pusiausvyroje. Tokio virsmo teoriją dar 1972 m. išplėtojo amerikiečių fizikas Kenetas Vilsonas (Kenneth Wilson), pritaikęs renormalizacijos grupę, ir už tai po dešimtmečio pelnė Nobelio fizikos premiją. A. Matulis savo pranešime pasitelkė tą teoriją, siekdamas parodyti, kaip sudėtingas fizikinis reiškinys gali būti aprašytas santykinai paprastu, bet išmoningu, atsižvelgiančiu į simetrijos savybes, modeliu. Profesorius yra puikus lektorius, tad pranešimas susilaukė daug klausimų, ypač iš gausiai dalyvavusių jaunų mokslininkų. Jiems netgi buvo pasiūlytas namų darbas patiems pritaikyti šį modelį šiek tiek kitokiam atvejui.

Tai buvo jau trečiasis A. Matulio pranešimas šiuose skaitymuose, nes jis yra vienas žymiausių ir universaliausių Lietuvos fizikų teoretikų. Apgynęs mokslų kandidato (dabar daktaro) disertaciją iš atomo fizikos (vadovas prof. A. Jucys), po to labai sėkmingai plėtojo kietojo kūno teoriją, apgynė šios srities daktaro (dabar habilituoto daktaro) disertaciją, ilgus metus vadovavo Puslaidininkių fizikos instituto Kietojo kūno teorijos laboratorijai, yra dviejų Lietuvos mokslo premijų laureatas. Be to, A. Matulis nutarė įrodyti, kad ir Lietuvoje gali būti sukurtas vadovėlių ciklas, pristatantis visą teorinę fiziką (L. Landau ir M. Lifšico ar R. Feynmano daugiatomių kursų analogas). Jau yra išleistos penkios šio vadovėlių ciklo dalys – „Klasikinė mechanika“, „Elektrodinamika“, „Hidrodinamika“, „Kvantinė mechanika“ ir „Kietojo kūno fizika“, baigiama rašyti „Statistinė fizika“ (taip pat pasirodė trys fizikams skirtos matematikos knygos). Deja, Algirdas Matulis nėra Lietuvos mokslų akademijos narys.

Akad. Romualdas Karazija
Virginijos Valuckienės nuotraukos

NUOTRAUKŲ GALERIJA