• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Kandidatas į LMA prezidentus – akad. Jūras Banys

2021 09 28

2022 m. sausio 31 d. baigiasi LMA prezidento ir prezidiumo narių kadencija. Pagal LMA statuto 40 p. MA prezidento rinkimai organizuojami ne vėliau kaip likus 3 mėnesiams iki  Mokslų akademijos prezidento kadencijos pabaigos.

2021 m. rugsėjo 21 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime vyko  kandidatų į LMA prezidentus iškėlimas. LMA mokslų skyrių pirmininkai pristatė skyrių siūlomą kandidatą. Kandidatu į LMA prezidentus vieningai iškeltas dabartinis LMA prezidentas akad. Jūras Banys. Susirinkimo dalyviams pritarus, buvo priimtas LMA narių visuotinio susirinkimo nutarimas dėl J. Banio kandidatūros galimo įregistravimo.  Kandidatas akad. J. Banys raštiškai sutiko išrinkimo atveju užimti MA prezidento pareigas, pateikė glaustą numatomos veiklos programą ir trumpas žinias apie mokslinę bei organizacinę veiklą.
Skaitykite:
Kandidato į MA prezidentus akad. Jūro Banio glausta veiklos programa
Trumpos žinios apie mokslinę ir organizacinę veiklą

Rinkiminis LMA narių visuotinis susirinkimas vyks 2021 m. spalio 26 d.

LMA informacija