• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Taivano mokslo ir technologijų ministro vadovaujamos delegacijos susitikimas su Lietuvos mokslų akademijos ir Lietuvos mokslų tarybos atstovais

2021 10 28

Spalio 27 d. Taivano mokslo ir technologijų ministro vadovaujamos delegacijos vizito Lietuvoje metu įvyko susitikimas su Lietuvos mokslų akademijos (LMA) ir Lietuvos mokslų tarybos (LMT) atstovais. Taivano delegacija –  ministras prof. dr. Tsung-Tsong Vu (Tsung-Tsong WU), Hsinču (Hsinchu) mokslo parko generalinis direktorius Veinas Vang(Wayne WANG), Nacionalinės kosmoso organizacijos (NSPO) generalinis direktorius prof. dr. Jong-Šin Vu (Jong-Shinn WU), Taipėjaus atstovybės Vokietijos Federacinėje Respublikoje ir Taivano mokslo ir technologijų ministerijos atstovybės Vokietijoje direktorius prof. dr. Jian Tai (Yian TAI), Taivano mokslo ir technologijų ministerijos Tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus sektoriaus vadovė Peiju Li (Peiyu LEE). Lietuvos mokslų akademijai susitikime atstovavo prezidentas akad. Jūras Banys, viceprezidentas akad. Zenonas Dabkevičius, vyriausioji specialistė tarptautiniams ryšiams Violeta Skirgailienė, vyriausiasis specialistas ryšiams su visuomene dr. Rolandas Maskoliūnas. Lietuvos mokslų tarybos delegaciją sudarė pirmininkas akad. Romas Baronas, mokslinė sekretorė dr. Reda Cimmperman, Mokslo fondo direktorė Aušra Vilutienė. Akad. J. Banys ir akad. R. Baronas  padėkojo Taivano mokslo ir technologijų ministro vadovaujamai delegacijai už apsilankymą ir pasidžiaugė stiprėjančiu  dviejų šalių mokslininkų bendradarbiavimu. LMA prezidentas papasakojo apie Mokslų akademijos veiklą. Mokslo taryba tarybos delegacija pristatė LMT funkcijas, veiklą, vykdomus bendrus su Taivanu projektus. Taivano mokslo ir technologijų ministras teigiamai įvertino bendradarbiavimą su Lietuvos mokslų taryba ir Lietuvos mokslų akademija. „Tai tvirti pamatai, ant kurių galima statyti bendradarbiavimo pastatą“, – sakė prof. dr. Tsung-Tsong Vu. Jis papasakojo apie rengiamą susitarimą dėl Taivano ir Lietuvos puslaidininkių talentų ir tyrimų programos, kuri leis 20-čiai Lietuvos puslaidininkių fizikos srities studentų vykti tobulintis į Sun Yat-Sen universitetą. Tikimasi, kad ateityje susitarimo šalims atsivers galimybė kartu vykdyti bendrus šios srities tyrimus ir kurti inovatyvius produktus Lietuvos ir Taivano pramonės įmonėms. Buvo kalbėta ir apie puslaidininkių lustų gamybos Lietuvoje galimybes. Taivanas garsėja pasaulyje puslaidininkių lustų gamyba. Šiuo metu yra didžiulė puslaidininkių paklausa pasaulyje, jaučiami jų pasiūlos sutrikimai. Planuojama, kad ateityje paklausa tik didės.

Taivano mokslo ir technologijų ministras kalbėjo apie būtinybę labiau artinti mokslą su pramone. Atsiliepdamas į Taivano delegacijos vadovo žodžius, akad. J. Banys pateikė įmonės „Teltonika“ pavyzdį, – įmonė su Vilniaus universitetu planuoja įkurti bendrą tyrimų laboratoriją. Akad. J. Banys papasakojo apie LMA 2020 m. kovo mėn. įkurtos komisijos dėl kvalifikuoto COVID-19 infekcijos vertinimo, komentavimo ir naujausių žinių skleidimo, veiklą.  LMA prezidentas pristatė Lietuvos aukštųjų technologijų pramonės pasiekimus, išskirdamas lazerių technologijų ir biotechnologijų sektorius. Akad. J. Banys sakė, kad Lietuva nėra turtinga naudingų iškasenų, tačiau jos didžiausiais turtas yra mokslas, geras išsilavinimas ir žmonių protai.

Pokalbis baigėsi įsitikinimu, kad stiprėjantis  Lietuvos ir Taivano bendradarbiavimas bus naudingas abiejų šalių  mokslininkams.

Parengė Violeta Skirgailienė, vyriausioji specialistė tarptautiniams ryšiams
Virginijos Valuckienės nuotraukos

NUOTRAUKŲ GALERIJA