• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Išleistas naujas elektroninis „LMA žinių“ numeris

2021 10 29

Informaciniame leidinyje „Lietuvos mokslų akademijos žinios“ 2021 m. nr. 4 (98) skaitykite:

• Užkrečiamųjų naratyvų ekonominis poveikis. LMA užsienio narys Robertas Džeimsas Šileris (Robert James Shiller)
• LMA prezidento ir prezidiumo veikla
• LMA narių visuotiniai susirinkimai. Minint Lietuvos mokslų akademijos 80 metų jubiliejų.
     SKYRIŲ VEIKLA
• Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriuje
• Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriuje
• Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriuje
• Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriuje
• Technikos mokslų skyriuje
• Jaunosios akademijos veikla
     RENGINIAI – KONFERENCIJOS – AKADEMINIAI SKAITYMAI
• Knygos apie Martyną Jankų aptarimas. Prof. dr. Roma Bončkutė, Klaipėdos universitetas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
• Idėjos ateičiai. Dr. Rolandas Maskoliūnas, vyr. specialistas ryšiams su visuomene
• Serijos „Mokslas visiems“ knygų sutiktuvės. Evelina Baronienė, Organizacinio skyriaus vyr. specialistė
• Skyriaus „Mokslininkų rūmai“ renginiai
• LMA Vrublevskių bibliotekoje
     ŽYMIUS MOKSLININKUS PRISIMENANT
• Leidinys apie Žemės ūkio akademijos profesorių Fabijoną Kemėšį (1880–1954). Akad. Algirdas Juozas Motuzas, leidinio rengėjas, habilituotas daktaras, VDU ŽŪA profesorius emeritas
     SVEIKINAME
     ATMINIMUI

Leidinys pridedamas