• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Čekijos mokslų akademijos prezidentės prof. Evos Zažímalovos apsilankymas Lietuvos mokslų akademijoje

2021 11 08

Lapkričio 4 d. Lietuvos mokslų akademijoje (LMA) prezidentas akad. Jūras Banys susitikimo su Čekijos mokslų akademijos prezidente prof. Eva Zažímalová. Prof. E. Zažímalovą lydėjo jos padėjėja Dita Hladíková. Čekijos mokslų akademijos (ČMA) prezidentė lankėsi Lietuvoje kartu su Čekijos Respublikos Senato delegacija.

Įvyko turiningas dviejų akademijų prezidentų pokalbis. Prezidentas akad. J. Banys trumpai pristatė Lietuvos ir Lietuvos mokslų akademijos istoriją. Jis pabrėžė, kad šių dienų LMA yra vakarietiško tipo mokslų akademija, supažindino su Akademijos struktūra. Akad. J. Banys ypač išskyrė ekspertines LMA funkcijas.

Prof. E. Zažímalová papasakojo apie Čekijos mokslų akademijos veiklą. Čekijos MA priklauso net 54 mokslų institutai ir kiti mokslo centrai, kuriuose dirba daugiau nei 8 tūkst. darbuotojų. Mokslų institutai yra nepriklausomi vykdydami savo veiklą, tačiau jie yra finansuojami per ČMA. Akademijos institutai atlieka plataus masto gamtos, technikos, socialinių ir humanitarinių mokslų tyrimus. Akademija – aukštai vertinama Čekijoje institucija, į kurios nuomonę yra įsiklausoma. Prof. E. Zažímalová taip pat kalbėjo apie jų akademijos darbo su Čekijos valdžios institucijomis ypatumus.


Iš kairės: LMA viceprezidentas akad. Zenonas Dabkevičius, LMA prezidentas akad. Jūras Banys, Čekijos mokslų akademijos prezidentė prof. Eva Zažímalová. 

Prezidentas akad. J. Banys savo ruožtu pasidžiaugė gerais LMA santykiais su LR Seimu, šiuo metu net du akademijos nariai yra ir Seimo nariai. Buvo pristatyti Lietuvos mokslo pasiekimai, tyrimų rezultatų naudojimas gamyboje. Prof. E. Zažímalová yra biochemikė, todėl ją ypač domino Lietuvos biochemikų laimėjimai. „Šioje srityje Lietuva tikrai turi kuo pasigirti“, – sakė LMA prezidentas, pristatydamas Lietuvos mokslininkų tarptautinio lygio pasiekimus. ČMA prezidentei pasiteiravus, koks mūsų šalyje yra požiūris į genetiškai modifikuotus organizmus, akad. J. Banys papasakojo apie LMA, Vilniaus universiteto bei Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro 2019 m.  organizuotos konferencijos „Genomo redagavimas: galimybės ir iššūkiai“priimtą rezoliuciją dėl genomo redagavimo metodų naudojimo teisinio reguliavimo.

Pokalbyje dalyvavęs LMA viceprezidentas akad. Z. Dabkevičius pasidalijo įspūdžiais iš savo vizitų į Čekijos žemės ūkio mokslų institucijas.

Akademijų prezidentai skyrė laiko ir dvišaliam bendradarbiavimui aptarti. Lietuvos mokslų akademijos ir Čekijos mokslų akademijos mokslinio bendradarbiavimo sutartis buvo pasirašyta 1994 m. Akad. J. Banys pasidžiaugė prieš keletą metų ČMA iškelta iniciatyva dvišalius mainus vykdyti pagal bendrus Čekijos ir Lietuvos mokslininkų projektus. Šiuo metu yra vykdomi du tokie projektai. LMA prezidentas pasiūlė padidinti projektų ir atitinkamai mainams skirtų dienų skaičių. ČMA prezidentė pritarė išsakytai minčiai  plėtoti dviejų akademijų bendradarbiavimą ir pakvietė akad. J. Banį artimiausiu metu atvykti į Prahą ir apsilankyti Čekijos MA.

Parengė Violeta Skirgailienė, vyriausioji specialistė tarptautiniams ryšiams
Virginijos Valuckienės nuotraukos

NUOTRAUKŲ GALERIJA