• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Akademiko Eugenijaus Jovaišos knygų sutiktuvės

2021 11 08

Lygiai prieš metus buvo pasirengta Lietuvos mokslų akademijoje sutikti ką tik išleistas Seimo nario akademiko Eugenijaus Jovaišos knygas – „Kapai ir žmonės“ ir anglų kalba „The Aestii. The Western Balts“. Pandemijos vingiai pakoregavo ketinimus ir pagaliau šiemet, lapkričio 3-ąją, Mokslų akademijoje buvo proga pristatyti ir pasidžiaugti naujais leidiniais.  

Akad. E. Jovaiša – archeologas, profesorius, akademikas, Lietuvos mokslo premijos laureatas  – tyrinėja vėlyvosios antikos laikų aisčių laidojimo paminklus, aisčių visuomenės struktūrą, aisčių visuomenės raidos ypatybes ir jos Didžiąją migraciją, lietuvių kilmės galindiškas ištakas, kitus materialinės bei dvasinės aisčių kultūros reiškinius. Šie tyrimai paskelbti knygose „Aisčiai. Kilmė“ (2012), „Aisčiai. Raida“ (2014), „Lietuvių ir Lietuvos pradžia“ (2016). Akademikas jau seniai daug dėmesio skiria archeologijos ir istorijos sklaidai: išleido net septyniolika kompaktinių ir vaizdo diskų. Ne vienas mokinys, studentas ar istorijos ir archeologijos mėgėjas žino „Žvilgsnis į Aukso amžių. Baltai pirmaisiais amžiais po Kristaus“, „Lietuva iki Mindaugo“, „Gimtoji istorija“, „Įdomioji istorija. Valstybė. Menas Visuomenė“, „Lietuva 1009–2009“. Apie visa tai ir dar daugiau galima rasti akad. E. Jovaišos interneto svetainėje, tęstiniame periodiniame leidinyje „Aisčiai“ http://www.aisciai.eu


Iš kairės: akad. Albinas Kuncevičius, akad. Eugenijus Jovaiša

Akad. Albinas Kuncevičius, pradėdamas knygų sutiktuvių popietę, žodį suteikė Lietuvos mokslų akademijos prezidentui akad. Jūrui Baniui. Prezidentas džiaugėsi svariais akademiko darbais, padedančiai mums giliau suvokti istoriją, save ir kitus. Sveikino ir linkėjo sėkmės, naujų atradimų. Akad. V. Kuncevičius kalbėdamas pažymėjo akad. E. Jovaišos darbų tęstinumą, didelį kruopštumą ir pagarbą darbui. Tai tarpdalykiniai tyrimai, atskleidę aisčių kultūros grožį ir nedalomą jos vietą Europos pasaulyje. Akad. Kuncevičius džiaugėsi, turintis tokį draugą, kolegą – akad. Eugenijų Jovaišą.


LMA prezidentas Jūras Banys

Akademikas E. Jovaiša tyrimų ir parašytų knygų pagrindu 2020 m. išleido knygą anglų kalba „Aestians. Western Balts". Ji skirta vėlyvąja antika ir gotų istorija besidomintiems pasaulio mokslininkams. Knygoje gausu intarpai iš istorinių, kalbinių ir ankstyvųjų rašytinių šaltinių.

„Kapai ir žmonės“ yra naujausias akademiko mokslo sklaidai skirtas leidinys. „Šias istorijas parašyti paskatino neįtikėtini atradimai tyrinėtuose aisčių laidojimo paminkluose, – Raudonėnuose (I a. pirmoji pusė), Plinkaigalyje (V a. antroji pusė – VI a. pradžia), Lauksvyduose (IV–V amžiai), Krūvanduose (VII amžius), Ruponionyse (III, VI ir XI–XIII amžiai), Šaukėnuose (III–V amžiai), Dauglaukyje (I–III amžiaus vidurys), Vėluikiuose (IV–V amžiai)“, – yra rašęs akad. E. Jovaiša. Kalbėdama knygų sutiktuvėse akademikas išsamiai apibūdino svarbesnius atradimus kiekvienoje tirtoje vietovėje, iš kurių iškyla daugiabriaunis kultūrinis ir visuomeninis aisčių gyvenimas: ginklų įvairovė, žemdirbių ir gyvulių augintojų padargai, namų ūkio įrankiai, rūbai, batai, papuošalai. Kalbėjo apie to meto gyvenimo akimirkas, aisčių Gintaro kelią ir glaudžius ryšius su Romos imperija.

Knygos „Kapai ir žmonės“ viršelyje akademikas rašo: „Kokia pagrindinė šios knygos mintis? — klausiu savęs. Ji ne viena. Pirma ir svarbiausia, — atskleisti įstabų senovės menininkų pasaulį. Jų neabejotinai žavią technologijų, formos ir tobulos linijos visumą, kuri dabar stebina savo naujumu. Kita — papasakoti to meto gyvenimo akimirkas, kurios, tarsi ant ieties smaigalio iškelta vėliava, rodo buvusiųjų gyvenimo pilnatvę. Dar viena mintis — seniausią mūsų istoriją sieti su to meto Europos įvykiais. Etruskai, romėnai, germanai, sarmatai, gotai, hunai ir vikingai — tai tas pasaulis, kuris buvo greta, buvo pas mus ir mes pas juos. Ką aisčiai parsinešė iš tų kelionių į gimtąsias erdves, kokių pasaulinių įvykių liudininkais ir veikėjais jie galėjo būti, — apie tai šis pasakojimas“.

Susirinkusieji galėjo išvysti akademiko sukurtą iliustruotą pasakojimą-filmą „Pirmieji aisčiai. Dauglaukis“.

Akad. E. Jovaiša dėkojo visiems, kurie padėjo įgyvendinti autoriaus svajonę „sukurti pirmųjų amžių po Kristaus aisčių istorijos akimirkas“: knygos dailininkei ir viršelio autorei Miglei Datkūnaitė, piešinių autorei Ingai Mrazauskaitei, auksakaliui Kazimierui Barišauskui, padariusiam iškiliausių meno paminklų ‒ antkaklių, vėrinių, segių, apyrankių, žiedų – atitikmenis, kad skaitytojai galėtų pamatyti, kaip atrodė, kai buvo „gyvi“, kai juos nešiojo protėviai. Dėkojo juos leidiniui nufotografavusiam Vytautui Abramauskui, Lietuvos nacionalinio muziejaus tyrėjoms Alinai Žemienei, Linai Ausiejienei, Eglei Raškovskienei ir kitiems.


Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus pirmininkas akad. Domas Kaunas

Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus pirmininkas akad. Domas Kaunas kalbėdamas pažymėjo, kad knyga „Kapai ir žmonės“ yra elito knyga – mintis, vaizdas, leidybos kokybė yra  aukščiausio lygio. Ji skirta skirtingoms auditorijoms – mėgėjams ir archeologams. Iškėlė autoriaus ne tik kaip mokslininko, bet ir kaip rašytojo talentą, įvardijęs knygą esė. Skatino kuo plačiau viešinti knygą, kurti šia tema LRT laidas.

Pabaigoje akad. E. Jovaišą sveikino bičiuliai, kolegos, bendraminčiai. Knygą tikrai su malonumu skaitys visi, neabejingi Lietuvos istorijai, padedančiai mums suvokti ir dabartį.

Parengė Aurika Bagdonavičienė, Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus mokslinė sekretorė
Virginijos Valuckienės nuotraukos

NUOTRAUKŲ GALERIJA