• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Meistras, kūręs profesinį knygrišystės meną

2021 11 23

Neseniai Mokslų akademijoje vykusi Ignalinos rajono savivaldybės diena renginio dalyvių  dėmesį sutelkė į svečių krašto svarbą Rytų Lietuvos pasienio ir visos šalies gyvenimui. Delegacijos vadovo mero Justo Rasiko įvadinis pranešimas atskleidė regiono dideles galimybes. Jas dovanoja palankios ekonominės ir kultūrinės sąlygos, unikali gamta. Ignalina atkakliai siekia kurorto statuso, kuris pirmiausiai taptų įvairių sporto šakų, ypač žiemos, traukos centru. Savivaldybė sukaupė  vertingą etninės, nekilnojamosios ir originaliosios kultūros paveldą. Jį puoselėja  Ignalinos krašto muziejus, Dūkšto ir Ignalinos miestų, Mielagėnų, Rimšės ir Tverečiaus miestelių gyventojai bei paveldosaugos specialistai. Unikalus turtas yra iš krašto kilusių žymių literatūros, meno, mokslo ir kultūros asmenybių vardai bei jų palikimas. Žinias apie kūrėjus teikia talpūs ir profesionaliai susisteminti Ignalinos viešosios bibliotekos informaciniai ištekliai bei medžiagos rinkiniai. Paminėsime tik kai kuriuos iškiliuosius ignaliniečius. Lietuvių literatūrai atstovautų  išeivis Nadas Rastenis ir čionykštis Petras Panavas, kalbotyrai – Jadvyga Kardelytė, dailei – Jonas Rustemas ir Vincentas Smakauskas, operos menui – Kipras Petrauskas (dainininko gimtajame name Ceikiniuose ką tik atidarytas muziejus), gamtos mokslams – Viktoras Ruokis ir Česlovas Kudaba, politikams – Augustinas Voldemaras ir Česlovas Juršėnas, kultūrai – muziejininkas Vincas Žilėnas ir kraštotyrininkas Antanas Karmonas. Senajame Daugėliškyje XVI a. gimęs misionierius Andrius Rudamina tapo pirmuoju lietuviu, nukeliavusiu į Kiniją ir Indiją. Iškilių ignaliniečių sąrašas pildomas. Vienu iš jų galėtų tapti taikomosios ir meninės knygrišystės jungtį puoselėjęs meistras Leonas Panavas, apie kurį kalba buvo pradėta Ignalinos savivaldybės dieną Akademijoje.   

PLAČIAU