• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Populiariai apie cheminius elementus

2021 11 23

Lietuvos mokslų akademija išleido akad. Aivaro Kareivos knygą „Nuostabusis cheminių elementų pasaulis“.

Pirmą kartą informacija apie visus cheminius elementus lietuvių kalba yra susisteminta viename leidinyje. Gausiai iliustruotoje knygoje aprašomi visi 118-a šiuo metu žinomi cheminiai elementai. Skaitytojai supažindinami su jų atradimo istorijomis, paplitimu, resursais gamtoje, gavimo galimybėmis, kaštais ir svarbiausiais panaudojimo žmonijos kasdieniame gyvenime ypatumais. Vaizdingai ir intriguojančiai pasakojama apie kylančius pavojus gamtos užterštumui ir žmogaus sveikatai dėl neteisingo cheminių elementų ir jų junginių naudojimo, apžvelgiamos įdomiausios cheminių elementų savybės, susijusios su jų atradimais, socialiniais, politiniais, ekonominiais ir kultūriniais visuomenės iššūkiais.

Knygoje skaitytojas lengvai suras informaciją apie jį dominantį cheminį elementą. Tai lyg nedidelė enciklopedija ar žinynas apie cheminius elementus, iš kurių sudarytas visas mūsų Pasaulis, iš kurių esame sudaryti ir mes.

Knygą spausdino AB „Spauda“; tiražas 2 000 egz.

LMA Leidybos skyriaus informacija