• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Lietuvos mokslų akademijos tikrajai narei daktarei Žydrei Kadžiulienei – 60

2021 12 09

Gerbiamoji Jubiliate,

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas bei Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius nuoširdžiai sveikina Jus gražaus jubiliejaus proga.

Jūsų turininga patirtis, kompetencija, geranoriškumas, kryptingas darbo organizavimas labai daug prisideda prie agronomijos mokslo plėtros ir naujovių sklaidos.

Vertiname Jūsų darbą plėtojant daugiafunkcinės paskirties žolynų, pupinių augalų ir naujų energetinių augalų biopotencialo formavimosi ypatumų bei kokybės tyrimus tradicinio ir ekologinio ūkininkavimo sąlygomis, vadovaujant ir dalyvaujant įvairiuose nacionaliniuose bei tarptautiniuose projektuose.

Svarus Jūsų indėlis organizuojant ir vykdant mokslinius tyrimus, kad kintančiomis klimato, aplinkosaugos ir rinkų sąlygomis tvarus išteklių bei agroekosistemų naudojimas bei potenciali nauda prisidėtų prie sveikesnės maisto sistemos, turtingo ir įvairaus kraštovaizdžio bei žaliosios ekonomikos plėtros.

Sveikindami jubiliejaus proga, dėkojame Jums už nuoširdų ir aktyvų dalyvavimą Lietuvos mokslų akademijos, jos Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus veikloje.

Linkime sėkmės, kūrybinės energijos, naujų idėjų, atradimo džiaugsmo ir daug nuostabių dienų Jūsų gyvenimo kelyje.

Prezidentas akad. Jūras Banys
Viceprezidentas, Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus pirmininkas akad. Zenonas Dabkevičius
2021 m. gruodžio 9 d.
Vilnius

Skaitykite akad. Ž. Kadžiulienės straipsnį „Pupinių augalų nauda agroekosistemose žaliojo kurso kontekste“