• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Įsimintina LMA konferencija Alantos verslo ir technologijų mokykloje

2021 12 10

2021 m. gruodžio 7 d. įvyko Lietuvos mokslų akademijos (LMA) išvažiuojamoji konferencija „Studijos: nuo profesinės mokyklos iki magistro“. Ji vyko Molėtų r. Alantos technologijos ir verslo mokykloje bei Alantos dvare. LMA akademikai ir Akademijos darbuotojai klausėsi išsamaus šios mokyklos ilgamečio direktoriaus Vlado Pusvaškio pranešimo „Profesinio ir aukštesniojo mokymo raida Alantoje 1940–2021 m. Aukštaitijos profesinio rengimo centro veikla“. Svetingasis šeimininkas maloniai aprodė svečiams technologijos mokyklos rūmus ir aplinkinius pastatus, kurie gyvuoja jau kelis dešimtmečius. Direktorius papasakojo, kaip 1959-ųjų pavasarį buvo įsteigtas Alantos žemės ūkio technikumas, kaip jis keitėsi ir išaugo į šiuolaikę technologijų ir verslo mokyklą, kurioje rengiami įvairių sričių žemės ūkio ir paslaugų specialistai, puikiai įrengta mokymosi bazė, moksleivių bendrabučiai. Mokykla turi savo ūkį, kuriame yra gyvulių ferma, taip pat šiltnamiuose  auginamos daržovės, vasarą laukuose auga kviečiai, belukštės avižos, rugiai.  Iš jų malami miltai, dalis jų   naudojami savo reikmėms,  o kita dalis parduodama  Lietuvoje ir Lenkijoje. Taip įgyjama papildomų lėšų pastatų renovacijai, naujai technikai. Mokykla nuolat ieško naujovių verslo, gamybos technologijų ir paslaugų srityse. Patyrę mokytojai ir gamybinio mokymo meistrai stengiasi visose srityse pritaikyti naujausius mokslo ir technikos pasiekimus. Mokykla sėkmingai dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose projektuose. Ji viena pirmųjų gavo finansavimą sektoriniam praktiniam mokymo centrui įkurti. Mokytojai vyksta į stažuotes, mokiniai – į praktikas Vokietijoje, Norvegijoje, Suomijoje, Anglijoje ir į kitas šalis. Čia dažnai atvažiuoja pasisemti žinių ne tik gimnazijų, bet ir aukštųjų mokyklų absolventai. Moksleiviai čia gali įgyti daugiau nei 12 specialybių: automobilių mechaniko, virėjo, padavėjo ir barmeno, statybininko, staliaus, apskaitininko ir kasininko, kaimo verslų darbuotojo, ekologinio ūkio darbininko, socialinio darbuotojo ir kitų specialybių. Svarbu yra tai, kad baigę mokslus, jie gali įsidarbinti savo gimtajame mieste ar rajone. Per 55-erius metus mokyklą baigė daugiau kaip 5 670 absolventų. Kėlė kvalifikaciją arba įgijo profesiją beveik 3 tūkst. suaugusiųjų. Direktorius džiaugėsi darniu kolektyvu, puikiais pedagogais ir gerais žmonėmis.


Alantos technologijos ir verslo mokyklos direktorius Vladas Pusvaškis

LMA prezidentas akad. Jūras Banys dėkojo direktoriui V. Pusvaškiui už įdomų verslo mokyklos pristatymą. Savo pranešime „Profesinis ir aukštasis mokslas Lietuvoje: perimamumas, sąsajos, perspektyvos“ prezidentas pažymėjo, koks svarbus pedagogų darbas regionuose, parengiantis šiandienę darbo rinką atitinkančią kvalifikaciją ir profesinius įgūdžius įgijusius  jaunuolius. Moksleiviai, čia įgiję specialybes, gali lengviau įsidarbinti, nei dabar taip madingas vadybininkų ar teisininkų specialybes įgiję aukštųjų mokyklų absolventai, ne visada galintys įsidarbinti  pagal savo specialybę. Prezidentas pasidžiaugė direktoriaus vadybiniais gebėjimais puikiai tvarkyti ir mokslo, ir verslo reikalus bei linkėjo sėkmės.

Veiklusis direktorius svečiams aprodė ir kitus dvaro teritorijoje esančius pastatus –  kino salę, kuri sumaniai įrengta buvusiame dvaro tvarte. Joje rodomi kino filmai, rengiami koncertai, įvairūs renginiai kaimo bendruomenei; puikiai rekonstruotą mokomųjų dirbtuvių ir garažų praktinę bazę, kur įrengtos kalvystės ir suvirinimo, šaltkalvystės, mechaninio metalo apdirbimo patalpos, jos aprūpintos naujausia įranga. Pastatytas naujas grūdų sandėlis: įrengta grūdų valymo įranga, grūdų džiovykla ir sandėliavimo bokštai, kuriuose įrengta aktyvi ventiliavimo sistema, kelių modelių pakrovimo ir iškrovimo įranga. Pastatyta nauja biodujų jėgainė, naudojanti žemės ūkio gamybos atliekas, vandens bokštas. Pastačius jėgainę, jos teikiama šiluma ir pagaminta elektros energija naudojama mokyklos reikmėms. Jėgainėje kartu vyksta ir mokinių, studentų mokymas.

Konferencijos dalyviai aplankė ir dvaro rūmus, kur muziejaus direktorė Jolanta Bimbirienė vedė ekskursiją po įrengtas muziejaus galerijas, supažindino su turtinga dvaro istorija, aprodydama Vaidoto Žuko paveikslų galeriją, pristatydama iš Alantos kilusio palaimintojo vyskupo kankinio Teofiliaus Matulionio muziejų ir dvaro rūsyje įrengtą Molėtų krašto muziejaus etnografinę ekspoziciją bei amatų centrą. Atsidėkodami svečiai padovanojo šeimininkams Lietuvos mokslų akademijos išleistų knygų. LMA skyriaus „Mokslininkų rūmai“ vadovė Aldona Daučiūnienė  padovanojo muziejui autentišką, iš Alantos apylinkių kilusios savo mamos Emilijos Laurinavičiūtės-Kalasauskienės (1918–2010) tautinį kostiumą, austą staklėmis, panašiomis į dabar eksponuojamas muziejaus salėje. Dar iš vaikystės  mena tokias buvusias ir močiutės Onos Laurinavičienės kambarėlyje. Tebus ta dovana skirta  šių moterų atminimui.

Konferencijos diskusijos vyko dvaro rūmų didžiojoje menėje. Kalbėjo akademikai Gintautas Žintelis, Zenonas Dabkevičius, Leonas Valkūnas, Jūras Banys ir kiti LMA kolektyvo nariai. Jie džiaugėsi puikia Alantos technologijų ir verslo mokyklos veikla, įspūdinga dvaro rūmų aplinka.


Iš kairės: LMA skyriaus „Mokslininkų rūmai“ vadovė Aldona Daučiūnienė, Kauno muzikinio teatro solistė ir pedagogė Raimonda Tallat-Kelpšaitė, koncertmeisteris Gytis Cinauskas, solistė Lėja Danielė, koncertmeisterė Jūratė Danielienė.

Įsimintiną meninę programą atliko Kauno muzikinio teatro solistė ir pedagogė Raimonda Tallat-Kelpšaitė, jos mokinė Lėja Danielė, koncertmeisteriai Jūratė Danielienė ir Gytis Cinauskas. Renginio dalyviai susižavėję klausėsi kompozitorių Volfgango Amadėjaus Mocarto, Henrio Perselio, Antonyno Leopoldo Dvoržako, Richardo Alstono,  Roberto Štolco,  Tomo Kutavičiaus, Gintarės Jautakaitės ir kitų autorių kūrinių. Konferencijos dalyviai degustavo Alantos technologijos ir verslo mokyklos moksleivių pagamintos produkcijos ir džiaugėsi profesionaliu moksleivių-barmenų aptarnavimu.

Aldona Daučiūnienė, LMA skyriaus „Mokslininkų rūmai“ vadovė
Virginijos Valuckienės nuotraukos

NUOTRAUKŲ GALERIJA