• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos ataskaitinis susirinkimas

2021 12 23

Gruodžio 17 d. Lietuvos mokslu akademijoje (LMA) įvyko LMA Jaunosios akademijos (LMAJA) ataskaitinis susirinkimas, kuris prasidėjo LMA prezidento akad. Jūro Banio sveikinimo žodžiu jauniesiems akademikams ir padėka už nuveiktus darbus per 2021 metus. Prezidentas pasidžiaugė, kad prieš ketverius metus LMA įkurta Jaunoji akademija šiemet jau yra visiškai suformuota: ją sudaro 40 jaunųjų mokslininkų, kurie yra pasiekę reikšmingų mokslinių tyrimų rezultatų ir aktyviai dirba profesinėje srityje. LMA prezidentas įteikė sidabro ženklelius ir nario pažymėjimus renginyje dalyvavusiems Jaunosios akademijos nariams Jonui Jankauskui ir Vaciui Tatarūnui, kuriems dėl pandemijos suvaržymų LMAJA atributikos nepavyko įteikti anksčiau.

LMA skyriaus „Mokslininkų rūmų“ vadovė Aldona Daučiūnienė pasidžiaugė jaunųjų akademikų aktyviu įsitraukimu vykdant renginių ciklus „Mokslo žinių dienos“ ir „Jaunoji akademija visuomenei“. Metų eigoje LMAJA skaitė septynias virtualias paskaitas moksleiviams ir surengė dvi ekskursijas mokslo centruose. Prisiminta daug dėmesio sulaukusi Jaunosios akademijos narės Olgos Mastianicos-Stankevič paskaita Vilniaus rotušėje. LMA skyriaus „Mokslininkų rūmų“ vadovė A. Daučiūnienė įteikė padėkas susitikime dalyvavusiems jauniesiems akademikams Mindaugui Gedvilui, Olgai Mastianicai-Stankevič, Vaidui Palinauskui, Jurgitai Skiecevičienei ir Vytautui Rinkevičiui.

LMAJA pirmininkas Mindaugas Gedvilas pristatė LMA Jaunosios akademijos 2021 metų veiklos ataskaitos projektą, iš kurio matyti Jaunųjų akademikų nuveikti darbai ir puikiai įgyvendintas LMAJA 2021 m. veiklos planas. Ataskaitoje pažymėti du svarbūs tarptautiniai renginiai: Skandinavijos-Baltijos šalių parazitologų draugijos konferencija „Parazitai besikeičiančiame pasaulyje“ ir tarptautinis seminaras „Kaip palengvinti energetikos transformaciją? Energijos pakankamumo vaidmuo“. Atitinkamai renginius organizavo LMAJA nariai Vaidas Palinauskas kartu su Gamtos tyrimų centro ir Skandinavijos-Baltijos šalių parazitologų draugija bei Vidas Lekavičius kartu su Lietuvos energetikos institutu. Taip pat buvo pristatytas LMAJA kartu su Lietuvos energetikos institutu, Energetikos ministerija ir Vartotojų aljansu organizuotas nacionalinis mokslinis seminaras „Gyventojai energetikos transformacijų kontekste: energijos nepriteklius“, kuriam pirmininkavo jaunasis akademikas V. Lekavičius.

Jaunosios akademijos nariams buvo pristatyti Globalios jaunosios akademijos organizuoti tarptautiniai seminarai-diskusijos „Pasitikėjimas klimato mokslu“, „Mokslo skepticizmas: ką gali padaryti jaunieji mokslininkai?“ ir „Antrasis internetinis jaunųjų akademijų susitikimas“. Minėtuose susitikimuose LMAJA atstovavo pirmininkas M. Gedvilas. Trumpai prisimintas Europos mokslo akademijų federacijos ir Suomijos akademijų tarybos organizuotas tarptautinis simpoziumas, skirtas mokslo tarpdalykiškumui skatinti, t. y. peržengti mokslo sričių, krypčių ir šakų ribas. Susitikime dalyvavo ir LMA Jaunosios akademijos nariai. Taip pat buvo pristatytas Europos jaunosios akademijos organizuotas forumas „Mažinant žinių apie eksperimentus su gyvūnais spragas“, kuriame LMAJA atstovavo pirmininkas M. Gedvilas.

Kaip vienas svarbesnių žingsnių mokslo politikos kelyje buvo prisimintas Jaunosios akademijos įsitraukimas į Lietuvos Respublikos Seimo Ateities komiteto organizuotą virtualią diskusiją „Intelektualinis Lietuvos savarankiškumas“.

LMA Jaunoji akademija yra atvira bendradarbiauti, todėl palaiko vyresniųjų kolegų, LMA tikrųjų narių veiklą. To pavyzdžiu tapo akad. Jurgio Kazimiero Staniškio inicijuotas LMA Darnaus vystymosi tarpsritinės grupės narių susitikimas, prie kurio prisijungė jaunieji akademikai M. Gedvilas, Diana Marčiulynienė, V. Palinauskas, Viktorija Vaštakaitė-Kairienė ir V. Lekavičius.

Pranešimo pabaigoje LMAJA kadenciją bebaigiantis pirmininkas padėkojo visiems Jaunosios akademijos nariams už aktyvų įsitraukimą į LMAJA veiklą.

Išklausius ataskaitinį pranešimą, savo ateities planus ir įžvalgas pristatė naujasis LMAJA pirmininkas V. Palinauskas. Susitikimo pabaigoje savo mintis išsakė LMA viceprezidentas akad. Zenonas Dabkevičius, atsisveikinamąjį žodį tarė kadenciją bebaigianti LMAJA vicepirmininkė Diana Marčiulynienė.

Parengė LMAJA nariai dr. Mindaugas Gedvilas ir dr. Diana Marčiulynienė

NUOTRAUKŲ GALERIJA