• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Periodiniuose mokslo žurnaluose – naujausių tyrimų rezultatai

2022 01 17

Lietuvos mokslų akademija leidžia aštuonis spausdintus ir elektroninius LMA periodinius mokslo žurnalus: „Biologija“, „Chemija“, „Energetika“, „Filosofija. Sociologija“, „Lithuanian Journal of Physics“, „Lituanistica“, „Menotyra“ ir „Žemės ūkio mokslai“. Kartu su Vilniaus universitetu ir Nacionaliniu vėžio institutu LMA taip pat leidžia mokslo žurnalą „Acta medica Lituanica“.

Leidiniuose publikuojami originalūs, kitur neskelbti moksliniai straipsniai lietuvių ir anglų kalbomis, visi straipsniai recenzuojami. Tematika labai įvairi – nuo archeologijos, muzikologijos, genetikos iki atominės energetikos, plazmos technologijų ar subatominės fizikos.

LMA mokslo žurnalai atvirai prieinami Leidybos skyriaus interneto svetainėje www.lmaleidykla.lt. Straipsniai skelbiami PDF, dauguma ir HTML formatais. Mokslo žurnalai publikuojami naudojant OJS (Open Journal Systems) atvirojo kodo elektroninio publikavimo platformą. Visiems straipsniams priskiriami intelektinės nuosavybės skaitmeninių objektų atpažinimo numeriai – DOI (digital object identifier) ir užregistruojami „Crossref“ agentūroje. Trys LMA mokslo žurnalai – „Chemija“, „Lithuanian Journal of Physics“ ir „Filosofija. Sociologija“ – indeksuojami ir referuojami „Clarivate Analytics WoS“, „Energetika“, „Chemija“ ir „Filosofija. Sociologija“ – SCOPUS, kiti žurnalai – EBSCO, „Index Copernicus“ ir kitose labiau specializuotose duomenų bazėse. Nuolat vykdoma mokslinių straipsnių autorystės ir originalumo patikra „CrossCheck“ sistema, patikrinama mažiausiai po tris numerio straipsnius. Kiekvienais metais šešių ekspertų vertinimo komisija atlieka dar ir kasmetinę leidinių patikrą, parengia jos išvadas.

2021 m. publikuota 140 mokslinių straipsnių: 45 paskelbti žurnaluose „Filosofija. Sociologija“, 24 – „Lithuanian Journal of Physics“, 18 – „Lituanistica“ ir t. t. Dominavo Lietuvos autorių darbai (iš viso 88). Žurnale „Lituanistica“ pernai publikuoti tik Lietuvos mokslininkų straipsniai. Daugiausia užsieniečių straipsnių paskelbta žurnale „Filosofija. Sociologija“ (23 straipsniai). Leidiniuose pernai publikuoti tyrėjų iš įvairių užsienio šalių darbai: Slovakijos, Ispanijos, Vengrijos, Ukrainos, JAV, Kinijos, Čekijos, Pietų Afrikos Respublikos, Nyderlandų, Latvijos, Rusijos, Indijos, Meksikos, Estijos, Kazachstano, Uzbekistano, Taivano, Rusijos, Omano, Argentinos, Ekvadoro, Namibijos, Turkijos ir kt. Taip pat publikuota bendrų Lietuvos ir užsienio autorių darbų.

Šalies ir užsienio bibliotekoms žurnalai yra teikiami pagal mainų programas. Populiariausi – „Biologija“ (80 egz.), „Lituanistica“ (71 egz.), „Chemija“ ir „Lithuanian Journal of Physics“ (po 60 egz.), „Filosofija. Sociologija“ (50 egz.). LMA Vrublevskių biblioteka siunčia žurnalus į 33 pasaulio šalis. Geografija labai plati: daugiausia žurnalų patenka į Lenkijos, Vokietijos, JAV, Rusijos, Rumunijos ir Čekijos įvairias mokslinių institucijų bibliotekas. Į Latvijos ir Rusijos mokslo institucijas siunčiami visi LMA leidžiami mokslo žurnalai, išskyrus „Menotyrą“ (nesiunčiamas į Latviją) ir „Žemės ūkio mokslus“ (nesiunčiamas į Rusiją). 

Visus žurnalus galima prenumeruoti, populiariausi tarp prenumeratorių pernai buvo „Menotyra“, „Lithuanian Journal of Physics“, „Lituanistica“ ir „Filosofija. Sociologija“. „Energetiką“ ir „Lithuanian Journal of Physics“ prenumeravo tik miesto skaitytojai, kaimo gyventojai dažniausiai rinkosi „Žemės ūkio mokslus“ ir „Biologiją“. Iš viso LMA mokslo žurnalus prenumeravo 86 proc. miesto ir 14 proc. kaimo gyventojų.

Leidybos procesas yra organizuojamas glaudžiai bendradarbiaujant su LMA mokslų skyriais, leidinių sudarytojais, redakcinėmis kolegijomis ir autoriais.

 Leidybos skyriaus informacija