• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

LMA Technikos mokslų skyrius atsiskaitė už 2021 m. veiklą

2022 01 20

2022 m. sausio 18 d. įvyko Lietuvos mokslų akademijos Technikos mokslų skyriaus ataskaitinis susirinkimas. Skyriaus sekcijų pirmininkai – akademikai J. Vilemas, K. Ragulskis, A. L. Telksnys, G. Kaklauskas ir S. Tamulevičius  – atsiskaitė už sekcijų narių nuveiktus darbus. Skyriaus pirmininkas akad. Gintautas Žintelis pristatė 2021 m. veiklos bendrą ataskaitą. Joje atsispindėjo penkių skyriaus mokslų sekcijų – energetikos, elektronikos ir informatikos, mechanikos, medžiagų inžinerijos ir statybos inžinerijos – veikla.

2021 m. skyriaus mokslininkai atliko branduolinių ir termobranduolinių reaktorių saugos ir patikimumo tyrimus, sprendė branduolinio kuro tvarkymo problemas; taip pat rūpinosi originalių robotų ir išmaniųjų mašinų su dirbtiniu intelektu kūrimu ir gamyba; vykdė veiklą statybos, neuromarketingo bei kitose srityse. Svarbu paminėti, kad keturi skyriaus nariai aktyviai dalyvavo COVID-19 pandemijos prognozavimo ir valdymo projektuose. Per ataskaitinius metus buvo išleista dešimt monografijų, gauti aštuoni patentai, įvyko kelios konferencijos.

LMA prezidiumas teigiamai įvertino skyriaus darbą ir pritarė pateiktai ataskaitai.

Technikos mokslų skyriaus 2021 m.  ataskaita pridedama

Technikos mokslų skyriaus informacija
Virginijos Valuckienės nuotraukos

GALERIJA