• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Lietuvos mokslų akademijos Jaunoji akademija atsiskaitė už 2021 m. veiklą

2022 01 21

Sausio 18 d. Lietuvos mokslų akademijos Jaunoji akademija (LMAJA) pateikė LMA prezidiumui 2021 m. veiklos ataskaitą. Kadenciją baigęs LMAJA pirmininkas Mindaugas Gedvilas pristatė Jaunosios akademijos nuveiktus darbus per pandemijos suvaržymų paveiktus metus.

Ataskaitos pradžioje buvo pristatyta jaunųjų akademikų nuveiktų darbų suvestinė ir visiškai įgyvendintas LMAJA 2021 m. veiklos planas. Ataskaitinio pranešimo metu pažymėti du svarbūs tarptautiniai renginiai: Skandinavijos-Baltijos šalių parazitologų draugijos konferencija „Parazitai besikeičiančiame pasaulyje“ ir tarptautinis seminaras „Kaip palengvinti energetikos transformaciją? Energijos pakankamumo vaidmuo“. Atitinkamai renginius organizavo LMAJA nariai Vaidas Palinauskas kartu su Gamtos tyrimų centro ir Skandinavijos-Baltijos šalių parazitologų draugija bei Vidas Lekavičius kartu su Lietuvos energetikos institutu. Taip pat buvo pristatytas LMAJA kartu su Lietuvos energetikos institutu, Energetikos ministerija ir Vartotojų aljansu organizuotas nacionalinis mokslinis seminaras „Gyventojai energetikos transformacijų kontekste: energijos nepriteklius“, kuriam pirmininkavo jaunasis akademikas V. Lekavičius. Ataskaitoje buvo paminėtas Vilniaus universiteto (VU) Matematikos ir informatikos fakultete (MIF) vykęs 10-asis Lietuvos jaunųjų matematikų susitikimas, kurį organizavo Lietuvos ir užsienio universitetų jaunieji matematikai kartu su Lietuvos matematikų draugija, VU MIF ir LMAJA; vienas iš organizatorių buvo jaunasis akademikas Jonas Jankauskas. Ataskaitinio pranešimo metu buvo pristatyta LSMU Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centre vykusi 14-oji Lietuvos jaunųjų biologijos, medicinos ir geomokslų mokslininkų konferencija „Bioateitis: gamtos ir gyvybės mokslų perspektyvos“. Konferencijos plenarinėje sesijoje kviestinį pranešimą skaitė LMA Jaunosios akademijos narė 2019 m. „L’Oréal-UNESCO“ premijos laureatė doc. dr. Jurgita Skiecevičienė, kuri kartu su jaunuoju akademiku Vaciu Tatarūnu taip pat pirmininkavo ir konferencijos sekcijoms.


Iš kairės: kadenciją baigęs LMAJA pirmininkas dr. Mindaugas Gedvilas ir LMA prezidentas akad. Jūras Banys

LMA prezidiumui buvo pristatyti Globalios jaunosios akademijos organizuoti tarptautiniai seminarai-diskusijos „Pasitikėjimas klimato mokslu“, „Mokslo skepticizmas: ką gali padaryti jaunieji mokslininkai?“ ir „Antrasis internetinis jaunųjų akademijų susitikimas“. Minėtuose susitikimuose LMAJA atstovavo pirmininkas M. Gedvilas. Trumpai prisimintas Europos mokslo akademijų federacijos ir Suomijos akademijų tarybos organizuotas tarptautinis simpoziumas, skirtas mokslo tarpdalykiškumui skatinti, t. y. peržengti mokslo sričių, krypčių ir šakų ribas. Susitikime dalyvavo ir LMA Jaunosios akademijos nariai. Taip pat buvo pristatytas Europos jaunosios akademijos organizuotas forumas „Mažinant žinių apie eksperimentus su gyvūnais spragas“, kuriame LMAJA atstovavo pirmininkas M. Gedvilas.

Kaip vienas svarbesnių žingsnių mokslo politikos kelyje buvo prisimintas Jaunosios akademijos įsitraukimas į Lietuvos Respublikos Seimo Ateities komiteto organizuotą virtualią diskusiją „Intelektualinis Lietuvos savarankiškumas“.

LMA Jaunoji akademija yra atvira bendradarbiauti, todėl palaiko vyresniųjų kolegų, LMA tikrųjų narių veiklą. To pavyzdžiu tapo akad. Jurgio Kazimiero Staniškio inicijuoti LMA Darnaus vystymosi tarpsritinės grupės narių susitikimai, prie kurių prisijungė jaunieji akademikai M. Gedvilas, Diana Marčiulynienė, V. Palinauskas, Viktorija Vaštakaitė-Kairienė ir V. Lekavičius.

Ataskaitoje didelis dėmesys buvo skirtas LMA skyriaus „Mokslininkų rūmai“ ir Jaunosios akademijos bendradarbiavimui, vykdant renginių ciklus „Mokslo žinių dienos“ ir „Jaunoji akademija visuomenei“. Per 2021 m. metus LMAJA skaitė septynias virtualias paskaitas moksleiviams ir surengė dvi ekskursijas mokslo centruose. Prisiminta daug dėmesio sulaukusi Jaunosios akademijos narės Olgos Mastianicos-Stankevič paskaita Vilniaus rotušėje bei kitų Jaunosios akademijos narių – M. Gedvilo, V. Palinausko, Aleksandr Novoslavskij, J. Skiecevičienės, Vytauto Rinkevičiaus ir Remigijaus Paulavičiaus – skaitytos paskaitos ir surengtos ekskursijos. Paminėta ir LMAJA narės psichotraumatologės doc. dr. Paulinos Želvienės skaityta paskaita.

Ataskaitos pabaigoje M. Gedvilas padėkojo LMA prezidentui Jūrui Baniui, LMA viceprezidentui Zenonui Dabkevičiui, skyriaus „Mokslininkų rūmai“ vadovei Aldonai Daučiūnienei, Organizacinio skyriaus vadovui Andriui Bernotui, vyriausiajai referentei Lydai Milošienei, kalbos redaktorei Aurikai Bagdonavičienei, dailininkei Miglei Datkūnaitei, veiklų vykdytojai Evelinai Baronienei, projektų finansininkei Daivai Vailionienei, administratorei Irenai Petrukaitienei, informacijos rinkimo specialistei Valerijai Paškauskienei ir visiems kitiems LMA darbuotojams.

Pasibaigus pranešimui LMA prezidiumas puikiai įvertino Jaunosios akademijos darbą ir pritarė pateiktai ataskaitai.

LMA jaunosios akademijos 2021 m. veiklos ataskaita pridedama

LMA jaunosios akademijos  informacija