• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Skirtos 2021 m. Lietuvos mokslo premijos

2022 02 03

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 21 d. nutarimu Nr. 1390 (Žin., 2012, Nr. 136-6984) „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. sausio 12 d. nutarimo Nr. 8 „Dėl Lietuvos mokslo premijų“ pakeitimo“ ir 2019 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 9 (TAR, 2019-01-11, Nr. 435) „Dėl Lietuvos mokslo premijų komisijos sudėties patvirtinimo“ bei remiantis slapto balsavimo rezultatais, skirtos 2021 m. Lietuvos mokslo premijos:

HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SEKCIJA

Humanitarinių ir socialinių mokslų srityse

Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai

1. Tomui Baleženčiui už darbų ciklą „Daugiakriteriniai metodai integruotam efektyvumo vertinimui ir ekonominių sprendimų priėmimui“. Pateikė Lietuvos socialinių mokslų centras.

2. Dariui Baronui už darbų ciklą „Krikščionybės Lietuvoje tyrimai: politiniai, socialiniai ir kultūros istorijos pjūviai (1009–1795)“, 2006–2020. Pateikė Lietuvos istorijos institutas.

FIZINIŲ, BIOMEDICINOS, ŽEMĖS ŪKIO IR TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ SEKCIJA 

Fizinių mokslų srityje

Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai 

1. Tomui Čeponiui, Eugenijui Gaubui, Juozui Vidmančiui Vaitkui už darbų ciklą „Didelių įtėkių poveikių medžiagai tyrimai radiacijos dozimetrijai ir spindulinių technologijų kūrimui (2006–2020)“. Pateikė Vilniaus universitetas.

2. Petrui Rimantui Venskutoniui už darbų ciklą „Funkcinės maisto medžiagos: inovatyvios jų gamybos technologijos, nauji produktai ir pritaikymas maisto saugai bei sveikumui (2006–2020)“. Pateikė Kauno technologijos universitetas.

Biomedicinos ir žemės ūkio mokslų srityse

Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai 

1. Vaidučiui Kučinskui, Eglei Preikšaitienei, Laimai Ambrozaitytei, Loretai Cimbalistienei, Algirdui Utkui už darbų ciklą „Genomo persitvarkymai esant įgimtiems centrinės nervų sistemos raidos sutrikimams: kilmė, genominiai mechanizmai, funkcinės ir klinikinės pasekmės (2007–2020)“. Pateikė Vilniaus universitetas.

2. Jurgitai Skiecevičienei, Laimui Virginijui Jonaičiui, Gediminui Kiudeliui, Juozui Kupčinskui už darbų ciklą „Navikinės ir uždegiminės virškinimo sistemos ligos: nauji molekuliniai biožymenys, klinikiniai-epidemiologiniai aspektai, šiuolaikiniai gydymo metodai (2010–2020)“. Pateikė Lietuvos sveikatos mokslų universitetas.

Technologijos mokslų srityje

Fundamentinis ir taikomasis mokslinių tyrimų darbas

Gintautui Dzemydai, Olgai Kurasovai už darbų ciklą „Nuo duomenų mokslo link dirbtinio intelekto technologijų (2006–2020)“. Pateikė Vilniaus universitetas.

 Lietuvos mokslo premijų komisija