• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Skirtos 2021 m. premijos LMA Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso nugalėtojams

2022 02 22

Lietuvos mokslų akademija kasmet rengia LMA Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkursą.

2022 m. vasario 15 d. vykusiame LMA prezidiumo posėdyje skirtos premijos 2021 m. LMA Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso nugalėtojams ir LMA pagyrimo raštai konkurso dalyviams: 

HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SKYRIUJE

Humanitarinių mokslų atstovams:

1. Dr. Mindaugui Klovui (Lietuvos istorijos institutas) už monografiją „Ad perpetuam rei memoriam. Privatūs dokumentai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIV a. pabaigoje – XVI a. pradžioje“.
2. Dr. Andrejui Ryčkovui (Lietuvos istorijos institutas) už mokslo darbą „Judo bučinys: valdovo išdavystės samprata Lietuvoje (XIII a. pabaiga – XVI a. vidurys)“.

Socialinių mokslų atstovams:
1. Dr. Medai Andrijauskienei (Kauno technologijos universitetas) už mokslo darbą „ES investicijų įtaka valstybių narių inovacinės veiklos rezultatams / The influence of EU investment on member states’ innovation performance“.
2. Dr. Aušrai Nausėdienei (Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija) už mokslo darbą „Azoto trąšų mokesčio poveikio šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijoms vertinimas“.

 MATEMATIKOS, FIZIKOS IR CHEMIJOS MOKSLŲ SKYRIUJE

1. Doktorantui Mantui Žiauniui (Vilniaus universitetas) už mokslo darbą „Amiloidinių molekulių sąveika su baltymų amiloidinėmis fibrilėmis“.
2. Dr. Šarūnui Svirskui (Vilniaus universitetas) už mokslo darbą „Didelės dielektrinės skvarbos funkcinių medžiagų mikrobangė spektroskopija“.

Pagyrimo raštas – dr. Antonui Popovui (Vilniaus universitetas) už mokslo darbą „Nanomedžiagų, skirtų taikymui biomedicininėje srityje, sintezė ir tyrimas“.

BIOLOGIJOS, MEDICINOS IR GEOMOKSLŲ SKYRIUJE

1. Dr. Katrynai Pampuščenko (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas) už mokslo darbą „Užląstelinis tau baltymas: sąveikos su mikroglijos ląstelėmis ir neuronų žūties molekulinių mechanizmų tyrimas“.
2. Dr. Vytautui Akstinui (Lietuvos energetikos institutas) už mokslo darbą „Assessment of extreme hydrological phenomena of Lithuanian rivers in the past and their projections under climate change / Lietuvos upių istorinių ekstremalių hidrologinių reiškinių vertinimas ir jų prognozė klimato kaitos sąlygomis“.

Pagyrimo raštas – doktorantei Ingridai Stankutei (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas) už mokslo darbą „Neautoimuniniu diabetu sergančių pacientų kasos beta ląstelių funkcijos tyrimas ir naujų genų mutacijų funkcinė analizė“.

ŽEMĖS ŪKIO IR MIŠKŲ MOKSLŲ SKYRIUJE

1. Dr. Kristinai Laužikei (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras) už mokslo darbą „Obelų biologinio potencialo optimizavimas agrotechnologinėmis priemonėmis“.
2. Dr. Yuliiai Kochiieru (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras) už mokslo darbą „Mycotoxins in spring cereals and their effect on the quality of grain products / Mikotoksinai vasarinių javų grūduose ir jų įtaka produkcijos kokybei“.

Pagyrimo raštas – dr. Živilei Černiauskienei (Vytauto Didžiojo universitetas) už mokslo darbą „Stambiastiebių energetinių augalų paruošimo kurui ir termocheminės konversijos analizė“.

TECHNIKOS MOKSLŲ SKYRIUJE

1. Dr. Gintarei Kručaitei (Kauno technologijos universitetas) už mokslo darbą „Naujos elektroaktyvios medžiagos organiniams šviesos diodams“.

2. Dr. Aleksandrui Vasjanovui (Vilniaus Gedimino technikos universitetas) už mokslo darbą „Vidutinių dažnių 5G belaidžių tinklų galios stiprintuvų tyrimas“.

Pagyrimo raštas – dr. Laurai Tamkutei (Kauno technologijos universitetas) už mokslo darbą „Uogų šalutinių produktų biorafinavimas į vertingus funkcionaliuosius ingredientus ir jų fitocheminis, biologinis ir technologinis įvertinimas“.

Pridedamas LMA prezidiumo nutarimas

Informacija skelbiama http://www.lma.lt/nugaletojai

LMA informacija