• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Skirtos 2021 m. premijos LMA Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurso nugalėtojams

2022 02 22

Lietuvos mokslų akademija kasmet rengia LMA Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkursą.

2022 m. vasario 15 d. vykusiame LMA prezidiumo posėdyje skirtos premijos 2021 m. LMA Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurso nugalėtojams ir LMA pagyrimo raštai konkurso dalyviams: 

HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SKYRIUJE

1. Magistrei Aurelijai Kuizinaitei (Vilniaus universiteto Kauno fakultetas) už mokslo darbą „Bendruomenės ir menininko bendradarbiavimas valdant bendruomeninio meno projektus“ (darbo vadovė prof. dr. Virginija Jurėnienė).
2. Bakalaurei Indrei Muraškaitei (Vytauto Didžiojo universitetas) už mokslo darbą „Informacijos apie autizmą pateikimo ypatumų reikšmė autistiškų studentų stigmatizavimui studentų imtyje“ (darbo vadovė prof. dr. Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė).
3. Magistrei Kotrynai Nagytei (Kauno technologijos universitetas) už mokslo darbą „Didžiųjų duomenų analitinių įrankių taikymas finansinių ataskaitų audito procedūrose“ (darbo vadovė prof. dr. Lina Dagilienė).
4. Magistrantui Simonui Baliukoniui (Vilniaus universitetas) už mokslo darbą „Platono „Įstatymų“ dešimta knyga: kontekstas, problematika, aktualumas“ (darbo vadovas dr. Vilius Bartninkas).
5. Magistrantui Pranciškui Griciui (Vilniaus universitetas) už mokslo darbą „Šiuolaikinė analitinė modalinė metafizika: tarppasaulinė tapatybė, esencializmas ir de re modalumai“ (darbo vadovė dokt. Živilė Pabijutaitė).
6. Magistrei Evelinai Atminytei (Vilniaus universitetas) už mokslo darbą „Sovietmečio Lietuvos naujametiniai sveikinimo atvirukai: objekto, sakymo, referencijos semiotika“ (darbo vadovas dr. Paulius Jevsejevas).
7. Magistrei Rūtai Miškinytei (Vilniaus universitetas) už mokslo darbą „Elgetos ir elgetavimas Vilniuje XVIII a.“ (darbo vadovas dr. Martynas Jakulis).
8. Magistrei Domantei Vaišvylaitei (Vilniaus universiteto Kauno fakultetas) už mokslo darbą „Pandemijos retorika: grėsmės suvoktis socialinio tinklo „Facebook“ komentaruose“ (darbo vadovė dr. Eglė Gabrėnaitė).
9. Magistrantei Mildai Sutkaitytei (Kauno technologijos universitetas) už mokslo darbą „Miesto modernistinių rajonų atgaivinimas naudojant naujojo urbanizmo ir urbanistinių tinklų modelius“ / „Revitalization of modernist urban neighbourhoods using new urbanism and urban network models“ (darbo vadovas prof. dr. Kęstutis Zaleckis).

MATEMATIKOS, FIZIKOS IR CHEMIJOS MOKSLŲ SKYRIUJE

Magistrui Jakovui Braveriui (Vilniaus universitetas) už mokslo darbą „Sugerties Štarko ir fluorescencijos Štarko spektroskopijos: teorija ir modeliavimas“ (darbo vadovas doc. dr. Andrius Gelžinis).

Pagyrimo raštas – magistrei Dianai Griesiūtei (Vilniaus universitetas) už mokslo darbą „Funkcinių neorganinių medžiagų sintezė šlapios chemijos metodais“ (darbo vadovas dr. Aleksejus Žarkovas).

BIOLOGIJOS, MEDICINOS IR GEOMOKSLŲ SKYRIUJE

Magistrei Giedrei Skliutei (Vilniaus universitetas) už mokslo darbą „Endometriumo kilmės kamieninių ląstelių ex vivo tyrimai“ (darbo vadovė prof. dr. Rūta Navakauskienė).

Pagyrimo raštas – magistrei Neringai Barauskaitei (Vytauto Didžiojo universitetas) už mokslo darbą „Bystander“ efektas po priešvėžinio vaisto Bleomicino elektropernašos, plazmidinės DNR elektrotransfekcijos ir negrįžtamos elektroporacijos in vitro“ (darbo vadovas dr. Paulius Ruzgys).

ŽEMĖS ŪKIO IR MIŠKŲ MOKSLŲ SKYRIUJE

Magistrei Gretai Striganavičiūtei (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras) už mokslo darbą „Drebulės in vitro kultūrų sąveikos su simbiotinėmis bakterijomis įtaka šio medžio antipatogeninio atsparumo susidarymui“ (darbo vadovė Dr. Vaida Sirgedaitė-Šėžienė).

Pagyrimo raštas – magistrei Vilmai Kanapkienei (Vytauto Didžiojo universitetas) už mokslo darbą „Žemės ūkio produktų kainų konvergencija Europos Sąjungos bendrojoje rinkoje ir jos efektai“ (darbo vadovė prof. dr. Vladzė Vitunskienė).

TECHNIKOS MOKSLŲ SKYRIUJE

1. Magistrei Ramintai Beresnevičiūtei (Kauno technologijos universitetas) už mokslo darbą „Naujos sandaros elektroaktyvios medžiagos efektyviems organiniams šviestukams“ (darbo vadovas prof. dr. Saulius Grigalevičius).
2. Magistrui Mantui Vaškevičiui (Vytauto Didžiojo universitetas) už mokslo darbą „Sintezės instrukcijų generavimo tyrimai naujiems cheminiams junginiams“ (darbo vadovė prof. dr. Jurgita Kapočiūtė-Dzikienė).
3. Magistrui Juozui Masėnui (Vilniaus Gedimino technikos universitetas) už mokslo darbą „Surenkamųjų monolitinių gelžbetoninių perdangos plokščių su plastikiniais intarpais standumo tyrimas“ (darbo vadovas prof. dr. Juozas Valivonis).

Pagyrimo raštas – magistrui Žilvinui Takulinskui (Kauno technologijos universitetas) už mokslo darbą „Rišamosios medžiagos iš α-C2SH bei kilchoanito sintezė ir kietėjimas CO2 aplinkoje“ (darbo vadovas prof. dr. Raimundas Šiaučiūnas). 

Pridedamas LMA prezidiumo nutarimas

Informacija skelbiama http://www.lma.lt/nugaletojai

LMA informacija