• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Kreipimasis į Rusijos mokslininkus

2022 03 01

Gerbiamieji Rusijos mokslų akademijos nariai, Rusijos Federacijos mokslininkai ir tyrinėtojai, su didele pagarba palaikome Jūsų „Atvirą Rusijos mokslininkų ir mokslo žurnalistų laišką prieš karą su Ukraina“ ir, žinodami dabartinį demokratijos lygį Jūsų šalyje, žavimės Jūsų ryžtu.

Deja, neapgalvotas, beprotiškas ir baisus karas prieš Ukrainą tęsiasi, didžiulės Rusijos Federacijos karinės pajėgos puola Ukrainą. Šią nepriklausomos šalies invaziją ir kitus Rusijos Federacijos veiksmus prieš nepriklausomą Ukrainą jau pasmerkė visas demokratinis pasaulis. Ukrainiečiai nepaprastai drąsiai gina savo tėvynę ir priešinasi gausiai Rusijos kariuomenei, kurios daugelis karių dar nežino ir nesuvokia, ką daro. Tūkstančiai žmonių miršta. Žūsta Ukrainos kariai, civiliai Ukrainos gyventojai, ginantys savo šalį. Jūsų vaikų miršta siaubingai daug.

Jūs, Rusijos Federacijos akademikai, mokslininkai ir tyrėjai, geriau nei kiti Jūsų šalies piliečiai, suprantate pavojų, kuris kyla visai žmonijai ir ypač Jūsų šaliai dėl Jūsų šalies vadovo agresyvios politikos ir neapdairumo, kurio rankose – daugybės žmonių gyvybės ir branduolinės katastrofos grėsmė.

Mes, Lietuvos mokslų akademijos nariai, ir visa Lietuvos akademinė bendruomenė, prašome Jūsų, kol dar nevėlu, skubiai dėti visas įmanomas ir neįmanomas pastangas, kad būtų sustabdyta besitęsianti beprotybė ir neapdairumas. Šios beprotybės pasekmių mastas labai priklauso nuo to, kas vyksta Jūsų šalyje. Turime vilties ir tikime Jumis, išsilavinę ir protingi Rusijos mokslininkai, protingi Rusijos žmonės!

Pagarbiai

Lietuvos mokslų akademijos nariai