• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Ataskaitinis LMA narių visuotinis susirinkimas

2022 04 13

2022 m. balandžio 12 d. įvyko Lietuvos mokslų akademijos narių visuotinis susirinkimas. Renginio pradžioje LMA prezidiumas ir mokslų skyrių nariai bei visi susirinkusieji tylos minute pagerbė akademiko Vincento Dienio atminimą. Paskui jubiliejų proga buvo pasveikinti akademikai Zigmantas Kiaupa (80), Vytautas Getautis (60), Kęstutis Sasnauskas (75) ir Saulius Grigalevičius (50). LMA atminimo medaliais apdovanoti akademikai Algirdas Vaclovas Valiulis, Jūratė Sprindytė, Gytis Juška, Romualdas Karazija, Vaidutis Kučinskas, Zenonas Dabkevičius ir Rymantas Jonas Kažys.

Tada buvo apdovanoti LMA vardinių premijų laureatai. Mokslų skyrių pirmininkai Vytautas Nekrošius, Leonas Valkūnas, Gintautas Dzemyda pristatė premijų laureatus ir jų darbus.

Kazimiero Būgos (kalbotyra) premija įvertintas akad. Bonifacas Stundžia už fundamentalius baltistikos tyrimus ir Kazimiero Būgos tradicijų nuoseklią tąsą; Juozo Matulio (chemija) premija skirta prof. Sigitui Tumkevičiui už mokslo darbą „Funkcinių heterociklinių organinių medžiagų kūrimas, sintezės metodų vystymas, savybių tyrimas ir taikymas“; Adolfo Jucio (teorinė fizika) premija skirta prof. Gediminui Gaigalui už mokslo darbą „Antrinis kvantavimas ir papildomos simetrijos atomo fizikoje: teorija ir praktinis pritaikymas“, o Kazimiero Baršausko (elektronika ir elektrotechnika) premija – dr. Alvydui Lisauskui ir dr. Kęstučiui Ikamui už mokslo darbą „Terahercų elektronika: plazminių bangų pritaikymas puslaidininkinių įtaisų veikimui virš ribinių dažnių“.

Susirinkimą pratęsė Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų geriausių mokslo darbų konkursų laureatų apdovanojimai. LMA prezidiumo nutarimą dėl 2021 metų LMA Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų geriausių mokslinių darbų konkurso laimėtojų perskaitė LMA viceprezidentas Z. Dabkevičius.

Remiantis konkurso rezultatais, skirta dvylika jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso premijų bei trys pagyrimo raštai, kuriuos teikė LMA prezidentas J. Banys.

Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriuje premijas pelnė dr. Mindaugas Klovas (Lietuvos istorijos institutas), dr. Andrejus Ryčkovas (Lietuvos istorijos institutas), dr. Meda Andrijauskienė (KTU), dr. Aušra Nausėdienė (VDU Žemės ūkio akademija). Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriuje premijos skirtos doktorantui Mantui Žiauniui (VU), dr. Šarūnui Svirskui (VU), o pagyrimo raštas – dr. Anton Popov (VU). Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriuje premijomis įvertinti dr. Katryna Pampuščenko (LSMU), dr. Vytautas Akstinas (LEI), o pagyrimo raštas skirtas doktorantei Ingridai Stankutei (LSMU). Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriuje premijas pelnė dr. Kristina Laužikė (LAMMC), dr. Yuliia Kochiieru (LAMMC). Pagyrimo raštas skirtas dr. Živilei Černiauskienei (VDU). Technikos mokslų skyriuje premijos skirtos dr. Gintarei Kručaitei (KTU), dr. Aleksandrui Vasjanovui (VILNIUS TECH), o pagyrimo raštas – dr. Laurai Tamkutei (KTU).

Apdovanoti ir Aukštųjų mokyklų studentų geriausių mokslo darbų konkursų laureatai. LMA prezidiumo nutarimą dėl 2021 metų LMA Aukštųjų mokyklų studentų geriausių mokslinių darbų konkurso laimėtojų perskaitė LMA viceprezidentas Z. Dabkevičius, o diplomus iškilmingai įteikė LMA prezidentas J. Banys. Skirta penkiolika aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurso premijų ir keturi pagyrimo raštai. Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriuje diplomai įteikti magistrei Aurelijai Kuizinaitei (VU Kauno fakultetas), bakalaurei Indrei Muraškaitei (VDU), magistrei Kotrynai Nagytei (KTU), magistrantams Simonui Baliukoniui (VU), Pranciškui Griciui (VU), magistrėms Evelinai Atminytei (VU), Rūtai Miškinytei (VU), Domantei Vaišvylaitei (VU Kauno fakultetas) ir magistrantei Mildai Sutkaitytei (KTU). Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriuje įvertintas magistras Jakov Braver (VU), o pagyrimo raštas skirtas magistrei Dianai Griesiūtei (VU). Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriuje premijos skirtos magistrei Giedrei Skliutei (VU), pagyrimo raštas – magistrei Neringai Barauskaitei (VDU). Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriuje premija įvertinta magistrė Greta Striganavičiūtė (LAMMC), o pagyrimo raštu – magistrė Vilma Kanapkienė (VDU). Technikos mokslų skyriuje trys premijos skirtos magistrams Ramintai Beresnevičiūtei (KTU), Mantui Vaškevičiui (VDU) ir Juozui Masėnui (VILNIUS TECH), o pagyrimo raštas – magistrui Žilvinui Takulinskui (KTU).

Paskui LMA prezidentas J. Banys pristatė 2021 m. LMA Teodoro Grotuso fondo stipendijos diplomą, kurį KTU doktorantei Šarūnei Daškevičiūtei-Gegužienei įteikė fondo pirmininkas akad. Aivaras Kareiva.

Įteikus šiuos apdovanojimus, atėjo metas dar vienai ceremonijai – Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (VLKK) apdovanojimams, kurie tradiciškai skiriami sklandžiausia lietuvių kalba parašytų LMA konkursams teiktų darbų autoriams. VLKK pirmininkas Audrys Antanaitis įžangoje pasidžiaugė, kad jam smagu liudyti LMA pagarbą ir meilę gimtajai kalbai. Labai svarbu, kad Akademija ir akademikai puoselėja lietuvių kalbą savo darbais. Vienam iš jų – Kazimiero Būgos premijos laureatui akad. B. Stundžiai VLKK pirmininkas įteikė atminimo dovaną, tada paskelbė šių metų prizininkus, kuriais pripažinti dr. Mindaugas Pranskūnas (LSMU) už mokslo darbą „Osteoplastinių medžiagų savybių gerinimas impregnuojant jas skirtingos diferenciacijos osteoblastų sekretomu“ ir dr. Edgaras Ščiglinskas (VDU) už mokslo darbą „Žmogaus reakcijos į kintamą virtualųjį trimatį veidą identifikavimas ir valdymas panaudojant prognozuojančius modelius“.

Lietuvos mokslų akademijos 2021 metų veiklos ataskaitą susirinkusiesiems pristatė LMA prezidentas J. Banys. Jis akcentavo, kad praėjusiais metais įvyko penki visuotiniai LMA narių susirinkimai. Kadangi viena svarbiausių Akademijos funkcijų yra ekspertinė, buvo parengtos penkios rezoliucijos, teikiant siūlymus pandemijos valdymo ir vakcinavimo, vandens išteklių valdymo, IT sistemos Lietuvoje vystymo ir ryšių saugumo pasienyje klausimais. LMA nariai dalyvavo tarptautinių asociacijų, kurių narė yra LMA, veikloje. Pandemija paskatino ir inovatyvių renginių atsiradimą. Vienas tokių – nuotolinis Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus narių susitikimas su užsienio nariais, siekiant užmegzti glaudesnį bendradarbiavimą, sužinoti apie jų veiklą. Akademijos vadovai buvo susitikę su užsienio ambasadų, kitų mokslų akademijų atstovais, su Taivano delegacija. Taigi, veikla buvo įvairiapusė ir aktyvi.Visuotinio susirinkimo pabaigoje buvo balsuojama dėl 2021 m. LMA veiklos ataskaitos ir biudžetinių lėšų panaudojimo ataskaitos tvirtinimo. Paskui balsuota dėl LMA vykdomos programos „Mokslinių tyrimų plėtojimas bei jų rezultatų panaudojimo efektyvumo didinimas“ 2022 m. sąmatos. Abu nutarimai priimti bendru sutarimu. Baigdamas susirinkimą, LMA prezidentas pakvietė bendrai LMA ir VLKK vadovų, T. Grotuso fondo pirmininko, konkursų laimėtojų nuotraukai.

Parengė dr. Rolandas Maskoliūnas, vyr. specialistas ryšiams su visuomene
Virginijos Valuckienės nuotraukos

GALERIJA