• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Lietuvos mokslų akademijos tikrajam nariui, profesoriui daktarui Mindaugui Malakauskui – 50

2022 04 20

Gerbiamasis Jubiliate,

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas bei Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius nuoširdžiai sveikina Jus gražaus jubiliejaus proga.

Jūsų kompetencija, geranoriškumas, kryptingas darbo organizavimas reikšmingai prisideda prie veterinarinės medicinos ir gyvūnų mokslų plėtojimo.

Labai vertiname Jūsų veiklą Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriuje bei nuoširdų darbą nagrinėjant veterinarijai ir maisto saugai aktualių zoonozių sukėlėjų paplitimą bei jų perdavimo kelius žmogui per gyvūninės kilmės produkciją naudojant molekulinės biologijos metodus, įskaitant ir bakterijų genomo sekoskaitos taikymą.

Sveikindami jubiliejaus proga, dėkojame Jums už nuoširdų dalyvavimą Lietuvos mokslų akademijos veikloje, aukštos kvalifikacijos veterinarijos medicinos ir gyvūnų mokslų specialistų ugdymo organizavimą, vadovavimą ir dalyvavimą įvairiuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose bei ekspertinėje veikloje.

Linkime visokeriopos sėkmės, kūrybinės energijos, naujų idėjų ir daug nuostabių dienų Jūsų tolesniame gyvenimo kelyje.

Prezidentas akad. Jūras Banys
Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus pirmininkas akad. Vidmantas Stanys
2022 m. balandžio 20 d., Vilnius

 Interviu su akademiku Mindaugu Malakausku skaitykite