• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Konferencija „Regionai ir savivalda Lietuvoje – problemos bei perspektyvos“

2022 05 04

Stipri savivalda yra kiekvienos demokratinės visuomenės pamatas. Kuo savivalda visais visuomenės gyvenimo lygmenimis yra stipresnė, tuo stipresnė ir autonomiška nuo valstybės yra visuomenė. Todėl neatsitiktinai Lietuvos mokslų akademijos (LMA) Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius (HSMS) balandžio 29 d. organizavo konferenciją  „Regionai ir savivalda Lietuvoje – problemos bei perspektyvos“. Konferencija sulaukė didelio susidomėjimo, atvyko per 40 Seimo, ministerijų, mokslo ir studijų institucijų atstovų, taip pat Skuodo, Marijampolės, Šiaulių, Panevėžio, Klaipėdos, Alytaus, Šalčininkų, Varėnos, Ignalinos ir kitų savivaldybių ar regionų plėtros tarybų atstovai. Konferencija buvo transliuojama per Teams sistemą, tad klausytis pranešimų ir dalyvauti diskusijose galėjo visi norintys.

Konferenciją pradėjo HSMS pirmininkas akad. Vytautas Nekrošius, sveikinimo žodį tarė LMA prezidentas akad. Jūras Banys.

Pranešimą „Ar yra Lietuvoje savivalda ir kodėl žmonės bėga į Vilnių?“ perskaitė HSMS pirmininkas, Vilniaus universiteto (VU) Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros vedėjas akad. V. Nekrošius (pranešimo tezės skaityti).

Pranešimą „Savivaldybių finansiniai ištekliai: ar išnaudojamas visas potencialas“ skaitė VU Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros partnerystės profesorius dr. Vitas Vasiliauskas (pranešimo tezės skaityti).

Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė Roma Žakaitienė kalbėjo apie regionų patrauklumą – iššūkius ir galimybes (pranešimo „Regionų patrauklumas – iššūkiai ir galimybės“ (pranešimo tezės skaityti).  

Išklausius pranešimus, buvo užduota keletą klausimų, vyko diskusijos. Buvo paskelta kavos pertrauka, jai pasibaigus, pranešimą „Savivalda Konstitucinio Teismo doktrinoje ir administracinių teismų praktika teikiant išvadas, ar savivaldybės tarybos narys sulaužė duotą priesaiką“ perskaitė VU Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros profesorė dr. Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė (pranešimo tezės skaityti).

Toliau pranešimą „Lietuvos regionų ekonominio produktyvumo nelygybės kaita Baltijos šalių lyginamojoje perspektyvoje“ skaitė VU Filosofijos fakulteto Sociologijos ir socialinio darbo instituto Sociologijos katedros vedėjas akad. prof. habil. dr. Zenonas Norkus. Pranešimas buvo rengtas kartu su VU Matematikos ir informatikos fakulteto Strategijos ir bendrųjų reikalų prodekane doc. dr. Jurgita Markevičiūte (pranešimo tezės skaityti).

Akad. prof. habil. dr. Arvydas Virgilijus Matulionis, Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos instituto mokslininkas emeritas, perskaitė pranešimą „Reformų“ poveikis regionų raidai“ (pranešimo tezės skaityti).

VU Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto Ekonominės politikos katedros vedėja dr. Giedrė Dzemydaitė konferencijos metu buvo Utrechto universitete (Olandija) stažuotėje, stebėjo konferenciją nuotoliu, o jos pranešimas „Ekonominių išteklių koncentravimas erdvėje ir netolygios raidos apraiškos: naujausių tyrimų įžvalgos“ buvo pateiktas vaizdo įrašu. (Pranešimo tezės skaityti).

Išklausius pranešimus, HSMS pirmininkas akad. V. Nekrošius trumpai apibendrino konferenciją, siūlydamas konferencijos dalyviams priimti rezoliuciją. Bendru sutarimu rezoliucijai pritarta.

Konferencijos  „Regionai ir savivalda Lietuvoje – problemos bei perspektyvos“ rezoliucija

Konferencijos „Regionai ir savivalda Lietuvoje – problemos bei perspektyvos“ dalyviai, išklausę pranešimus ir diskusijas, konstatuoja, kad efektyvi savivalda reiškia, kad:
1) viskas, kas iš principo gali būti sprendžiama savivaldos lygmeniu, neturi būti sprendžiama Vilniuje;
2) centrinė valdžia neturi detaliai reglamentuoti savivaldos  kompetencijų sričių;
3) būtina iš esmės išplėsti į savivaldos biudžetą tiesiogiai patenkančių mokesčių bazę;
4) siekiant įgyvendinti realią regionų atgaivinimo politiką siūlome visas Vilniuje reziduojančias centrinės valdžios institucijas ir įstaigas (išskyrus ministerijas) iškelti į kitus Lietuvos miestus bei miestelius.  

Renginys organizuotas Lietuvos mokslų akademijai kartu su partneriais įgyvendinant projektą „Nacionalinės mokslo populiarinimo sistemos plėtra ir įgyvendinimas“, kuris finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Parengė Aurika Bagdonavičienė, HSMS mokslinė sekretorė
Virginijos Valuckienės nuotraukos

GALERIJA