• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Lenkijos menų ir mokslų akademijos prezidento prof. Jano Ostrovskio vizitas LMA

2022 05 11

Gegužės 10 d. Lietuvos mokslų akademijoje (LMA) lankėsi Lenkijos menų ir mokslų akademijos prezidentas prof. Janas Ostrovskis (Jan Ostrowski). Su juo susitiko LMA prezidentas akad. Jūras Banys.

Svečias supažindino su garbinga Lenkijos menų ir mokslų akademijos istorija. Ši akademija buvo įkurta Krokuvoje 1872 m. vietoj Krokuvos mokslo draugijos (1815). Akademijai priklauso XIX a. trečiajame dešimtmetyje įkurta lenkų biblioteka Paryžiuje – didžiausia šalies istorinių šaltinių saugykla už Lenkijos sienos ribų. Šiuo metu keturi Lietuvos atstovai yra šios mokslų akademijos užsienio nariai.


Iš kairės: LMA prezidentas akad. Jūras Banys, Lenkijos menų ir mokslų akademijos prezidentas prof. Janas Ostrovskis, LMA vyriausioji specialistė tarptautiniams ryšiams Violeta Skirgailienė, Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų direktorius dr. Vydas Dolinskas.

Pokalbio metu prezidentas J. Banys atkreipė dėmesį, kad Lietuvos mokslų akademijai pavyko išsikovoti didesnę autonomiją, nei ją šiuo metu turi Lenkijos menų ir mokslų akademija, taip pat LMA sėkmingiau sprendžiamas akademijos sudėties atnaujinimo klausimas. Lenkijos menų ir mokslų akademija aktyviai bendradarbiauja su Lietuvos istorijos institutu. Šių metų rudenį bus švenčiamas akademijos Krokuvoje 150-ies metų jubiliejus. Prezidentas prof. J. Ostrovskis pakvietė LMA prezidentą apsilankyti jubiliejiniuose renginiuose. Ta proga planuojama surengti didelę tarptautinę konferenciją, skirtą dirbtiniam intelektui. LMA prezidentas akad. J. Banys pasiūlė pasirašyti dviejų akademijų dvišalio bendradarbiavimo sutartį. Šis žingsnis gali suteikti naują impulsą ryšiams tarp mūsų šalių mokslininkų ir menininkų stiprinti.

Akademijų vadovai aptarė institucijų dabarties darbus ir aktualijas, Rusijos agresiją Ukrainoje. Buvo pabrėžta, kad ukrainiečiai šiuo metu kovoja ir už Lenkijos, ir už Lietuvos laisvę.

Svečią lydėjo Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų direktorius dr. Vydas Dolinskas.

Parengė vyriausioji specialistė tarptautiniams ryšiams Violeta Skirgailienė
Virginijos Valuckienės nuotraukos

GALERIJA