• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Akademikai lankėsi Lietuvos sveikatos mokslų universitete

2022 05 19

LMA Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus nariai tradiciškai bent kartą per metus organizuoja išvažiuojamąjį posėdį į Lietuvos mokslo institucijas ar aukštąsias mokyklas.

2022 m. gegužės 12 d. akademikai lankėsi Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Naujausių farmacijos bei sveikatos technologijų centre, išklausė pranešimus ir apžiūrėjo laboratorijas bei susipažino su jų veikla.

Susitikime dalyvavo LSMU rektorius prof. Rimantas Benetis, LSMU prorektorėmokslui prof. Vaiva Lesauskaitė, LMA Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus pirmininkas akad. Limas Kupčinskas, pirmininko pavaduotojas akad. Vaidutis Kučinskas, Biofizinių mokslų sekcijos pirmininkas akad. Kęstutis Sasnauskas, Geomokslų sekcijos pirmininkė akad. Jūratė Kriaučiūnienė, akademikai Daiva Rastenytė, Vilmantė Borutaitė, Vincas Būda, Sigitas Podėnas, Remigijus Žaliūnas, Juozas Kulys, Algirdas Skirkevičius, skyriaus mokslinė sekretorė dr. Jadvyga Olechnovičienė, LMA Jaunosios akademijos nariai prof. Juozas Kupčinskas, dr. Petras Prakas, prof. Jurgita Skiecevičienė, dr. Vacis Tatarūnas ir LSMU Gastroenterologijos klinikos doc. dr. Rima Ramonaitė.


LSMU rektorius prof. Rimantas Benetis ir prorektorėmokslui prof. Vaiva Lesauskaitė.

Tardamas sveikinimo žodį LSMU rektorius prof. R. Benetis pasidžiaugė, kad tokia gausi akademikų delegacija lankosi jo vadovaujamoje įstaigoje ir pabrėžė, kad mokslo veiklos skatinimas ir vystymas laikantis tarptautinių standartų yra universiteto prioritetas, o rezultatus jau dabar galime matyti.

Skyriaus pirmininkas akad. L. Kupčinskas padėkojo rektoriui už dalyvavimą susitikime ir įteikė LMA simbolinę dovaną – kaklaraištį su LMA simbolika.

Posėdžio dalyviai klauso pranešimo LSMU Naujausių farmacijos bei sveikatos technologijų centre.

Įdomų pranešimą apie LSMU mokslo veiklą ir šiuolaikinius iššūkius pristatė LSMU prorektorėmokslui prof. V. Lesauskaitė. Prorektorė pabrėžė, kad LSMU mokslininkai vykdo 27 Septintosios bendrosios programos (7BP) ir „Horizontas 2020“ projektus, šešis „Eureka“ programos projektus bei dalyvavo 46 COST veiklose, publikavo daugiau nei 3 315 straipsnių informacijos duomenų bazės „Clarivate Web of Science“ leidiniuose su cituojamumo rodikliu. LSMU siūlo dešimties mokslo krypčių doktorantūros studijų programas, šiuo metu universitete studijuoja 268 doktorantai. Aktyvi universiteto mokslinė veikla kasmet įvertinama respublikinėmis mokslo premijomis ir kitaip pažymima šalies bei tarptautiniu mastu.

2021 m. Lietuvos mokslo premijos laureatai, LMA Jaunosios akademijos nariai prof. J. Kupčinskas ir prof. J. Skiecevičienė pristatė pranešimą „Virškinimo sistemos uždegiminės ir onkologinės ligos: ką naujo gali duoti genomo, epigenomo, transkriptomo, mikrobiomo, metabolomo tyrimai?“ Pranešime buvo apžvelgta ir LSMU Virškinimo sistemos tyrimo instituto veikla. Instituto vadovas prof. J. Kupčinskas teigė, kad nors institutas nėra didelis, jo mokslininkai, sprendžiantys transliacinės medicinos problemas, per pastaruosius 11 metų buvo apdovanoti trimis Lietuvos mokslo premijomis (2010, 2019, 2021 m). Vyko įdomios ir turiningos diskusijos apie Lietuvos sveikatos mokslų vystymo perspektyvas. Posėdžio dalyviai pasidalijo įžvalgomis apie mokslo politiką ir mokslininkams tenkančius sudėtingus iššūkius. 

 
LSMU Virškinimo sistemos tyrimų instituto Klinikinės ir molekulinės gastroenterologijos laboratorijos vadovė prof. Jurgita Skiecevičienė.

Akademikai aplankė LSMU Virškinimo sistemos tyrimų instituto Klinikinės ir molekulinės gastroenterologijos laboratoriją, kuriai vadovauja prof. J. Skiecevičienė. Ji pristatė pagrindines laboratorijos mokslinių tyrimų kryptis:

  • uždegiminių žarnyno ligų (opinio kolito ir Krono ligos) epidemiologiniai, genetiniai, genominiai, klinikiniai tyrimai;
  • su H. pylori infekcija susijusių ligų – gastrito, opaligės, skrandžio vėžio – epidemiologiniai, mikrobiologiniai, genetiniai, klinikiniai tyrimai;
  • retų virškinimo trakto ir kepenų ligų (Vilsono ligos, hemochromatozės, Budd-Chiari sindromo ir kitų retų ligų) klinikiniai ir genetiniai tyrimai; ikinavikinių ir navikinių virškinimo trakto ligų patogenezės tyrimai;
  • žmogaus žarnyno mikrobiomo tyrimai, dvynių mikrobiomo tyrimai.

Laboratorijoje dirba genetikai, molekuliniai biologai, bioinformatikai ir gastroenterologai, kurių aukštą kvalifikaciją parodo spausdinti moksliniai straipsniai (daugiau kaip 200) „Clarivate Web of Science“ duomenų bazės žurnaluose su svorio koeficientu, tarp jų prestižiniuose „Nature“, „Lancet“, „Nature Genetics“ ir kt. Laboratorija aprūpinta naujausia įranga, reikalinga molekuliniams ir genetiniams tyrimams atlikti. Laboratorija glaudžiai bendradarbiauja su LSMU Gastroenterologijos klinika ir kitais klinikiniais padaliniais.

Akademikai apžiūri LSMU Neuromokslų instituto Biochemijos laboratoriją.

LSMU Neuromokslų instituto Biochemijos laboratorijos vadovė akad. V. Borutaitė supažindino su laboratorijos vykdoma mokslo tema: Ląstelių žūties ir apsaugos mechanizmų tyrimas smegenų išemijos, neurodegeneracinių ligų ir kitų susirgimų modeliuose. Baltyminės kilmės beta amiloido (Aβ) agregatai dalyvauja neurodegeneracinių ligų, tokių kaip Alzheimerio liga, patogenezėje, kuri pasireiškia sinapsių nykimu ir neuronų žūtimi. Tyrimų metu bus aiškinamasi baltymų agregatų toksinio poveikio smegenų ląstelėms mechanizmas, neuroimuninių procesų poveikis smegenų ląstelių gyvybingumui ir funkcijoms, bus ieškoma junginių, galinčių apsaugoti neuronus nuo toksinio baltymų agregatų poveikio. Bus tiriamas smegenų išeminio pažeidimo molekulinis mechanizmas, išaiškinti išemijos pažeidžiami mitochondrijų baltymai bei jų kompleksai; bus ieškoma efektyvių farmakologinių junginių, galinčių apsaugoti mitochondrijas ir smegenų ląsteles nuo išeminės pažaidos ir ląstelių žūties.

Akad. Limas Kupčinskas, dr. Jadvyga Olechnovičienė
Virginijos Valuckienės nuotraukos

GALERIJA