• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Europos žemės ūkio, maisto ir gamtos mokslų akademijų sąjungos (UEAA) valdybos posėdis

2022 06 30

Birželio 29 d. nuotoliniu būdu vyko Europos žemės ūkio, maisto ir gamtos mokslų akademijų sąjungos (Union of European Academies for Science Applied to Agriculture, Food and Nature  – UEAA) valdybos posėdis, kurį vedė Sakartvelo žemės ūkio mokslų akademijos prezidentas profesorius Guramas Aleksidzė (Guram Aleksidze), šiuo metu vadovaujantis sąjungai. Jo pavaduotojai – viceprezidentai – yra buvęs UEAA prezidentas Prancūzijos žemės ūkio mokslų akademijos profesorius Mišelis Tibjeras (Michel Thibier) ir būsimoji prezidentė Slovakijos žemės ūkio universiteto Nitroje prorektorė prof. Elena Horska.

UEAA valdyba.

UEAA 2000 m. spalį sukūrė Florencijoje susirinkę keturiolikos Europos šalių akademijų atstovai, palaikydami Italijos Georgofili (žemės ūkio) akademijos Bolonijoje 1999 m. iškeltą iniciatyvą. Dabar UEAA veikloje dalyvauja 28 Europos šalių akademijos, kurių 13 yra specializuotos žemės ir miškų ūkio akademijos ir 15 – nacionalinės mokslų akademijos. Lietuvos mokslų akademija taip pat yra šios organizacijos narė, o jos veikloje dalyvauja Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus (ŽŪMMS) akademikai, vienas iš valdybos narių yra šio teksto autorius.

UEAA tikslas – inicijuoti fundamentinius ir taikomuosius žemės ūkio, maisto ir gamtos mokslinius tyrimus bei jų rezultatų sklaidą, skatinti mokslininkus keistis informacija, bendradarbiauti su politikais, verslininkais ir visuomene. Kas dvejus metus organizuojama sąjungos generalinė asamblėja ir rengiama mokslinė konferencija. Kas pusmetį – valdybos posėdžiai organizaciniais ir aktualiais klausimais, organizuojami susitikimai su Europos politikais, rengiami dokumentai ir siūlymai valdžios institucijoms. Per UEAA 22 veiklos metus vyko 10 generalinių asamblėjų ir konferencijų genetinių augalų ir gyvūnų išteklių, genetiškai modifikuotų organizmų, dirvožemio derlingumo išlaikymo, atsinaujinančių energijos šaltinių, maisto saugos ir kokybės, žemės ūkio mokslų istorijos ir perspektyvų, ūkininkų švietimo, žemės ūkio mechanizavimo ir automatizavimo temomis (daugiau informacijos https://ueaa.info). Dešimtoji generalinė asamblėja ir konferencija „Žemės ūkio mechanizavimo plėtra“ vyko Tbilisyje 2022 m. gegužės 27–28 d. ir kontaktiniu, ir nuotoliniu būdu.

Posėdyje akademikas G. Aleksidzė pristatė praėjusių metų veiklą, konstatuodamas, kad ir sunkiomis pandemijos bei geopolitinių iššūkių sąlygomis buvo nuveikta gana daug: valdybos nariai įvykdė savo įsipareigojimus pasikalbėti su kaimyninių šalių žemės ūkio ir nacionalinėmis akademijomis, pakviesdami jas aktyviau bendradarbiauti – į šiuos raginimus atsiliepė daugelis akademijų;  tinklalapyje pradėta aktyviau skelbti apie žemės ūkio maisto ir aplinkotyros srities laimėjimus, aktualiausia informacija apie bendradarbiavimo su verslu ir valdžios institucijomis patirtį, artimiausius tarptautinius įvykius, įvyko planuota konferencija ir generalinė asamblėja.

 

Sakartvelo žemės ūkio mokslų akademijos ir UEAA  prezidentas Guramas Aleksidzė (Guram Aleksidze).

LMA Žemės ir miškų mokslų skyriaus nariai buvo aktyvūs ir UEAA tinklalapyje – per 2022 m. jau paskelbta akad. Elenos Bartkienes ir kolegų, akad. Giedrės Samuolienės ir kolegų bei akad. Arvydo Povilaičio mokslo darbų tezės  (https://ueaa.info/scientific-news), akad. Vidmanto Stanio informacija apie Augalų selekcijos šimtmetį Lietuvoje (https://ueaa.info/category/activities-news) ir naujienlaiškis apie Europos Sąjungos šalių akademijų mokslo konsultacinės tarybos inicijuotą regeneracinio žemės ūkio ataskaitą (https://ueaa.info/category/newsletters/), kurią rengiant aktyviai dalyvavo akad. Žydrė Kadžiulienė, ataskaitą recenzavo akad. Arvydas Povilaitis. Ateityje planuojama organizacijos interneto svetainėje teikti daugiau visos Europos mokslininkams įdomios informacijos iš mūsų šalies.

UEAA prezidentas G. Aleksidzė ir viceprezidentas M. Tibjeras su darbo grupe inicijavo susitikimą su atitinkamu Europos Komisijos biuru dėl genų redagavimo technologijų taikymo Europoje. Informavo, kad UEAA grupė susitiko su Europos Komisijos biuro komanda, kuriai vadovavo Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato Biotechnologijų (SANTE.DDG2.E.3) grupės vadovės pavaduotoja S. Heinimaa. Tai buvo nuoširdi ir naudinga diskusija, tačiau išvados nėra optimistinės: 2022 m. balandžio–gegužės mėn. pradėtos naujos viešosios konsultacijos dėl leidimo naudoti genų redagavimo technologiją augalų selekcijoje, biuras baigs „poveikio vertinimą“, po kurio bus pateiktas pasiūlymas Komisijai iki 2023 m. vasaros. Dėl šių technologijų naudojimo ūkinių gyvūnų selekcijoje rezultatai dar labiau nuvilia, nes per ateinančius dvejus ar trejus metus ES reglamente nesitikima atlikti jokių pakeitimų. Komisija teigia, kad vis dar trūksta duomenų. Tad matomas paradoksas – už šias technologijas mokslininkams suteiktos Kavli ir Nobelio premijos, tačiau ES neketina investuoti į tolesnius tyrimus ir leisti jas naudoti. Tuomet kodėl politikai kalba apie mokslu gristas inovacijas, jei jų legalizavimas stabdomas, kai tuo pat metu ne Europos Sąjungos šalys žengia į priekį, sparčiai naudodamos naujausias technologijas.

Viceprezidentas M. Tibjeras yra atsakingas už informacijos sklaidą, todėl pakvietė aktyviai skelbti aktualią informaciją organizacijos tinklalapyje, taip pat padėkojo LMA ŽŪMMS už aktyvų dalyvavimą UEAA veikloje.

 

UEAA viceprezidentas Mišelis Tibjeras (Michel Thibier).

Posėdyje išreikšta viltis, kad jau šių metų rudenį COVID-19 pandemija neatsinaujins ir bus galima organizuoti eilinę UEAA generalinę asamblėją bei tarptautinę konferenciją. Generalinę asamblėją organizuoja ir į tarptautinę konferenciją „Žaliasis kursas, tvarus žemės ūkis ir apsirūpinimas maistu“, kurią planuojama rengti spalio 6–7 d. Slovakijos sostinėje Bratislavoje ar Nitros Žemės ūkio akademijoje, pakvietė UEAA viceprezidentė Elena Horska.

 

UEAA viceprezidentė Elena Horska.

Visi kviesti sekti informaciją UEAA tinklalapyje https://ueaa.info ir Slovakijos žemės ūkio mokslų akademijos tinklalapyje http://www.sapv.sk/ bei aktyviai dalyvauti. Patikslinta informacija bus išsiųsta ir valdybos nariams, taip pat UEAA narių kontaktiniams asmenims.

Akad. Zenonas Dabkevičius, LMA Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus pirmininko pavaduotojas