• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Skelbiamas 2022 metų Meilės Lukšienės premijos konkursas

2022 07 08
 
Kviečiame teikti paraiškas 2022 metų Meilės Lukšienės premijos konkursui.
 
Darbai priimami iki 2022 m. spalio 1 d.

Meilės Lukšienės premija įsteigta 2014 m. pažymint mokslininkės, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narės, Lietuvos švietimo reformos pradininkės habil. dr. Meilės Lukšienės (1913–2009) 100-ąsias gimimo metines tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu. Premijos konkursas vyksta kas ketverius metus, jį organizuoja Lietuvos mokslų akademija, vadovaudamasi Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo patvirtintais nuostatais (aktuali redakcija 2022 07 05). Meilės Lukšienės premijos laureatės – prof. habil. dr. Marija Barkauskaitė (2014 m.), doc. dr. Ramutė Bruzgelevičienė (2018 m.).

Premijos tikslas – skatinti habil. dr. Meilės Lukšienės iškeltų Lietuvos kultūros ir švietimo idėjų įgyvendinimą ir įvertinti ryškiausius edukologijos, kultūrologijos ir lituanistikos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (kultūrinės, socialinės) plėtros darbus Lietuvoje.

Premija gali būti skiriama pavieniam mokslininkui / dėstytojui / tyrėjui arba jų kolektyvui.

Kandidatus Premijai gauti gali siūlyti Lietuvos aukštųjų mokyklų senatai, akademinės tarybos ir / ar mokslinių tyrimų institutų mokslo tarybos, mokslininkų asociacijos.

Dokumentai teikiami elektroninėje paraiškų registravimo sistemoje adresu: https://konkursai.lma.lt
Konkurso nuostatai skelbiami lma.lt

Privalomi suskaitmeninti dokumentai:
1. Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) darbas (-ai).
2. Siūlymas skirti Meilės Lukšienės premiją, užpildytas pagal Nuostatų priedą.
3. Aukštosios mokyklos senato, akademinės tarybos, mokslinių tyrimų instituto mokslo tarybos, mokslininkų asociacijos posėdžio protokolo išrašas arba iškilaus mokslininko rekomendacija. Išraše ar rekomendacijoje turi būti MTEP darbo ir autoriaus (-ių) kūrybinio indėlio įvertinimai ir argumentuotas pristatymas.
4. MTEP darbo autoriaus (-ių) spausdintų mokslo darbų sąrašas.
5. MTEP darbo autoriaus (-ių) gyvenimo ir mokslinės veiklos aprašymas.

Neturintieji monografijų ir knygų elektroniniu formatu, teikia jas po 2 egz., sudėdami į 2 atskirus aplankus, dėžutes ir pan., ant jų turi būti užrašyta darbo autorius (-iai), darbo ir institucijos pavadinimas. Spausdintas monografijas ir knygas siųsti arba atnešti adresu: Lietuvos mokslų akademija, Gedimino pr. 3, 201 kab., 01103 Vilnius.

Informacija teikiama: tel. 8683 61990, el. p. a.bagdonaviciene@lma.lt 
tel. 8 692 45332, el. p. e.baroniene@lma.lt

Lietuvos mokslų akademija