• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Lietuvos mokslų akademijos tikrajam nariui, profesoriui, habilituotam daktarui Kęstučiui Kilkui – 75

2022 08 01

Rugpjūčio 1 d. Lietuvos mokslų akademijos nariui Kęstučiui Kilkui sukanka 75-eri metai.

Gerbiamasis Kęstuti,

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas bei Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus nariai nuoširdžiai sveikina Jus gražios sukakties proga.

Džiugina Jūsų ilgas ir prasmingas mokslininko kelias bei svarus Jūsų indėlis ugdant jaunąją kartą. Dėkojame ir už mokslo populiarinimą, vertingas idėjas bei darbus. Laikas eina, o jūsų darbai tampa tik reikšmingesni.

Linkime Jums, gerbiamasis Kęstuti, daug gražių dienų, tegul būna mažiau rūpesčių, lai būna sveikatos darbams nudirbti ir laiko pomėgiams.Tegul namuose netrūks ramybės, džiaugsmo ir jaukumo, o puoselėjama sodyba visada teiks džiaugsmą. Ačiū, kad esate su mumis.

Prof. Kęstutis Kilkus – habilituotas fizinių mokslų daktaras, Lietuvos mokslų akademijos akademikas, taip pat Šiaurės šalių hidrologų asociacijos, Tarptautinės hidrologijos mokslų asociacijos, Lietuvos geografų draugijos tarybos, Lenkijos limnologų draugijos narys.

Profesoriaus ilgą ir vaisingą mokslinę veiklą atspindi ne tik mokslo knygos, bet ir gausūs moksliniai pranešimai konferencijose. Tarp svarbiausių darbų – „Lietuvos draustinių ežerai“ (1986),„Lietuvos ežerų hidrologija“ (1989), „Lietuvos vandenų geografija“ (1998), „Dimiktinių ežerų terminės struktūros“ (2000), „Antano Bariso hidrologija“ (su G. Valiuškevičiumi, 2006), taip pat vadovėliai LTSR ežerų morfometrija“ (1982), „LTSR ežerų optika ir termika“ (1985),Lietuvos ežerai ir jų panaudojimas liaudies ūkyje“ (1987), „Bendroji hidrologija“ (1993), „Ežerotyra“(2005), „Lietuvos vandenų geografija“ (su E. Stonevičiumi, 2012).

Akad. K. Kilkaus mokslinių interesų sritys: ežerotyra, upių nuotėkis, hidrografija. Jis yra ežerų hidrologijos mokslo krypties pradininkas Lietuvoje, paviršinių ir požeminių vandenų sąveikos tyrėjas, patobulino ežeringų upių nuotėkio apskaičiavimo metodus, sukūrė Hidrologijos ir meteorologijos bei Hidrometeorologijos studijų programas, kurios vykdomos Vilniaus universitete. Akademikas yra 15 kolektyvinių monografijų ir kitų leidinių bendraautoris. Tyrinėjo ežerų vandens balanso, vandens lygio svyravimų, Lietuvos hidrografijos ir vandenų apsaugos problematiką.

Profesorius 2004 m. išrinktas Lietuvos mokslų akademijos nariu ekspertu, nuo 2011 m. iki dabar – Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys. 2017–2020 m. buvo Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus Geomokslų sekcijos pirmininkas, 2020–2022 m. – skyriaus pirmininko pavaduotojas.  

Akad.K. Kilkus apdovanotas Lietuvos valstybine mokslo premija už darbų ciklą „Lietuvos sausumos hidrologijos tyrimas“ (2001), LR ŠMM premija už vadovėlį „Ežerotyra“ (2007), Lietuvos mokslų akademijos atminimo medaliu (2021).

LMA Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus vardu – akad. Jūratė Kriaučiūnienė