• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Berlyno-Brandenburgo tiksliųjų ir humanitarinių mokslų akademijos prezidentas Lietuvos mokslų akademijoje

2022 08 02

2022 m. liepos 29 d. privačios kelionės į Lietuvą metu Lietuvos mokslų akademijoje lankėsi Berlyno-Brandenburgo tiksliųjų ir humanitarinių mokslų akademijos (Berlyno-Brandenburgo THMA) prezidentas prof. Kristofas Markšyz (Christoph Markschies). Su juo susitiko Lietuvos mokslų akademijos viceprezidentas akad. Zenonas Dabkevičius, Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus pirmininkas akad. Leonas Valkūnas ir LMA vyriausioji specialistė tarptautiniams ryšiams Violeta Skirgailienė.

Berlyno-Brandenburgo THMA skaičiuoja daugiau nei 300 metų istoriją. Dažniausiai minimas istorinis pavadinimas – Prūsijos mokslų akademija. Su akademija siejami Jakobo ir Vilhelmo Grimų (Jacob ir Wilhelm Grimm), Aleksandro fon Humbolto (Alexander von Humboldt), Lizos Meitner (Lise Meitner), Teodoro Momzeno (Theodor Mommsen), Alberto Einšteino (Albert Einstein) ir Makso Planko (Max Planck) vardai. Šios garbingos akademijos prezidentas papasakojo, kad šiuo metu jų akademijoje yra apie 200 akademijos narių ir apie 4 000 akademijos darbuotojų. Skirtingai nei kitos Vokietijos žemių akademijos, Berlyno-Brandenburgo tiksliųjų ir humanitarinių mokslų akademijos turi teisę rinkti akademijos narius iš visos Vokietijos. Akad. Z. Dabkevičius ir akad. L. Valkūnas papasakojo apie LMA sudėtį, darbuotojus ir veiklą.

 

Iš kairės: LMA viceprezidentas akad. Zenonas Dabkevičius, Berlyno-Brandenburgo tiksliųjų ir humanitarinių mokslų akademijos prezidentas prof. Kristofas Markšyz (Christoph Markschies), Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus pirmininkas akad. Leonas Valkūnas ir LMA vyriausioji specialistė tarptautiniams ryšiams Violeta Skirgailienė. 

Daug dėmesio pokalbio metu buvo skirta Rusijos agresijai Ukrainoje. Lietuvos mokslų akademijos atstovai informavo, kaip Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų institucijos, ir konkrečiai LMA, padeda Ukrainos mokslininkams. Akad. L. Valkūnas savo namuose yra priglaudęs karo pabėgėlių iš Ukrainos šeimą. Berlyno-Brandenburgo THMA surinko paramą vienai iš ligoninių Ukrainoje ir planuoja šią paramą pristatyti rugsėjo mėn. Abi akademijos šiuo metu yra nutraukusios ryšius su Rusijos ir Baltarusijos mokslų akademijomis ir pritarė šių akademijų pašalinimui iš tarptautinių akademinių organizacijų veiklos.

Akademikai pasidžiaugė aktyvia jaunųjų akademijų veikla. Beje, Berlyno-Brandenburgo akademija viena pirmųjų Europoje įsteigė Jaunąją akademiją.

Buvo aptartos tolesnio Berlyno-Brandenburgo THMA ir Lietuvos mokslų akademijos bendradarbiavimo perspektyvos. Bendradarbiavimo sutartis buvo pasirašyta 2003 m. LMA viceprezidentas pasiūlė atnaujinti šią sutartį atsižvelgiant į naujas realijas. Berlyno-Brandenburgo THMA prezidentas pritarė šiai iniciatyvai.

Tiek LMA, tiek Berlyno-Brandenburgo THMA per COVID-19 pandemiją buvo įkūrusios specialiąsias komisijas arba darbo grupes šiai problemai spręsti. Akademijų atstovai pasidalijo šios veiklos patirtimi. Berlyno-Brandenburgo THMA prezidentas pažymėjo, kad tokių darbo grupių veikla turi padėti pasirengti ir ateities krizėms. Beje, visų akademijos steigiamų darbo grupių veiklą finansuoja VFR vyriausybė.

Prezidentas K, Markšyz papasakojo, kad jo protėviai yra kilę iš Rytų Prūsijos – jų sodyba buvo netoli Įsručio (dabar Černiachovskas).

Berlyno-Brandenburgo THMA šių metų pabaigoje planuoja surengti seminarą, skirtą Rytų ir Vakarų bendradarbiavimui, ir pakvietė į jį Lietuvos mokslų akademijos atstovus.

LMA vyriausioji specialistė tarptautiniams ryšiams Violeta Skirgailienė