• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Triguba šventė

2022 08 25

Rugpjūčio 23 dieną Baltijos šalių mokslų akademijų vadovai, nacionalinių UNESCO komisijų atstovės, „L’Oréal“ Lenkijos ir Baltijos regiono generalinis vadybininkas Valeri Gošeran (Valéry Gaucherand) Rygoje sveikino „L’Oréal“-UNESCO apdovanojimus pelniusias Estijos, Latvijos ir Lietuvos mokslininkes. Iškilmėse pagerbtos 2020, 2021 ir 2022 metais vykusių Baltijos jaunųjų talentų konkurso laureatės – dvidešimt viena moteris. Porą metų panašios šventės negalėjo vykti gyvai, buvo atidedamos.

Renginio svečiai laureačių portretų galerijoje.

Gėlės ir diplomai, pagyrimai ir linkėjimai teko Lietuvos atstovėms dr. Rimai Budvytytei, dr. Dominykai Dapkutei (2020 m. dar magistrei), dr. Ievai Plikusienei, magistrei Joanai Smirnovienei, dr. Gintarei Kručaitei ir magistrei Gretai Jarockytei.

LMA prezidentas Jūras Banys pasirašo laureačių diplomus.

Renginys vyko Rygos technikos universiteto Domus Auditorialis. Šio adreso nebūtumėte radę, naudodamiesi pernykščiu kelio navigatoriumi. Naujutėlaitėje salėje iš ekranų į viešnias ir svečius kreipėsi konkurso garbės globėja, Latvijos Respublikos prezidentė (1999–2007 m.) Vaira Vykė-Freiberga (Vaira Vīķe-Freiberga). Tai ji, sakiusi kalbą pasaulinių „L’Oréal“ apdovanojimų moterims mokslininkėms 2004 m. Paryžiuje proga, netrukus pasiekė, kad panaši programa atsirastų jaunoje ES ir NATO narėje Latvijoje. Estijos mokslų akademijos prezidentas Tarmas Somerė (Tarmo Soomere) atkreipė dėmesį, kad šiemet „L’Oréal“-UNESCO Baltijos jaunųjų talentų programa Latvijoje jau „yra pilnametė“ (18 metų), o Estijoje ir Lietuvoje – „tik baigia vaikų darželį“ (6 metai).

Konkurso globėjos Vairos Vykės-Freibergos sveikinimas.

Atskirame konkurso organizatorių susitikime iki iškilmių buvo diskutuojama, ar jau netrukus būtų galima laureačių pagerbimo ceremonijas paeiliui rengti kiekvienoje iš trijų Baltijos šalių, ar galima tikėtis, kad konkursas apims ir humanitarinių bei socialinių mokslų sritis, ar premijų bus daugiau ir ar jos dar didės. Atsakymai: taip, galbūt, tikriausiai.

Latvijos nacionalinės UNESCO komisijos generalinė sekretorė Baiba Molnika, sveikindama laureates, priminė, kad rugpjūčio 23-iąją švenčiame Baltijos kelio metines – kelio, atvedusio į mūsų tautų suverenumo atkūrimą: „Šiandien džiaugiamės nepriklausomybės vaisiais, savo laisvam kraštui dirbančiomis šauniomis mokslininkėmis. Ir tokių pat šviesių dienų linkime Baltijos tautų sesei ukrainiečių tautai, dabar ginklu ginančiai savo nepriklausomybę.“

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos atstovė Dovilė Lozovska taria žodį apie moteris moksle.

Dr. Ieva Plikusienė, kuri šiemet laimėjo ir „L’Oréal“-UNESCO programos „Moterims moksle“ Tarptautinių kylančių talentų apdovanojimą, kalbėjo iškilmių pabaigoje visų laureačių vardu. Ji sakė, kad „stiklo lubos“ iki aukščiausių mokslinės karjeros pozicijų moterų vis dar atpažįstamos, tačiau reikia pasitikėti savo jėgomis, skirti jas mėgstamam darbui, ir sėkmė ateis. „Tai – tik pirmieji jūsų apdovanojimai, jų dar nemažai laukia ateityje!“, – nuoširdžiai pritarė ir laureatėmis žavėjosi renginio vedėjas.

Dr. Ieva Plikusienė kalba visų laureačių vardu.

Dr. Andrius Bernotas, LMA Organizacinio skyriaus vadovas