• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Lietuvos mokslų akademija skelbia rinkimus į Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos narius

2022 09 13

Lietuvos mokslų akademija (LMA) skelbia Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos (LMAJA) narių rinkimus šiose srityse:

• humanitarinių ir socialinių mokslų – 2 vietos;
• matematikos, fizikos ir chemijos mokslų – 2 vietos;
• biologijos, medicinos ir geomokslų – 2 vietos;
• žemės ūkio ir miškų mokslų – 2 vietos;
• technologijos mokslų – 2 vietos.         

LMAJA nariais konkurso tvarka renkami mokslininkai, pasiekę reikšmingų mokslo rezultatų ir aktyvūs profesinėje bei socialinėje veikloje, įgiję daktaro laipsnį ne daugiau kaip prieš 10 metų ir ne vyresni kaip 40 metų amžiaus iki paskutinės dokumentų priėmimo dienos.
Kandidatus iškelti gali Lietuvos mokslo ir studijų institucijų senatai ir mokslo tarybos, LMA akademikai, Lietuvos mokslininkų asociacijos, kandidatais gali išsikelti ir patys jaunieji mokslininkai.

Rinkimai organizuojami vadovaujantis:
LMAJA nuostatais ir LMAJA rinkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu

Paraiškos priimamos LMA elektroninėje paraiškų registravimo sistemoje adresu https://konkursai.lma.lt 

Kandidatai turės pateikti šiuos dokumentus:
– užpildytą prašymą;
– mokslo institucijos senato, mokslo tarybos, mokslininkų asociacijos posėdžio protokolo išrašą, kuriame nurodyti kandidato iškėlimo motyvai (jei kandidatą kelia institucija);
– motyvuotą raštą dėl keliamo kandidato (jei kandidatą kelia LMA tikrieji nariai ar nariai emeritai);
– užpildytą kandidato į LMAJA narius paraišką;
– motyvacinį laišką (iki 2 psl.) su trumpai pristatyta savo planuojama veikla LMAJA;
– kitus su paraiška susijusius dokumentus (diplomų, pažymėjimų, straipsnių kopijas ir kt.).

Dokumentai priimami 2022 m. rugsėjo 20 d. – spalio 20 d.

Kontaktiniai asmenys:
LMA Jaunosios akademijos vicepirmininkė dr. Viktorija Vaštakaitė-Kairienė
El. p. v.kairiene@lma.lt, tel. 8 604 83317
LMA elektroninės sistemos administratorė Evelina Baronienė
El. p. e.baroniene@lma.lt, tel. 8 692 45332