• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Lietuvos mokslų akademijos nariui, profesoriui habilituotam daktarui Česlovui Juknai – 90

2022 09 14

Gerbiamasis Jubiliate,

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas bei Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius nuoširdžiai sveikina Jus gražaus ir prasmingo jubiliejaus proga.

Labai vertiname Jūsų atliktus darbus plėtojant šalies gyvulininkystę. Būdamas mėsinės galvijininkystės Lietuvoje pradininkas, Jūs įnešėte svarų indėlį sprendžiant mūsų valstybės gyvulininkystės problemas bei skleidžiant mokslo naujoves šalies žemės ūkiui. Jūsų darbai labai svarbūs ugdant aukštos kvalifikacijos gyvulininkystės specialistus.

Dėkojame už nuoširdų darbą Lietuvos mokslų akademijos Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriuje bei ilgametį vadovavimą skyriaus Zootechnikos ir veterinarinės medicinos sekcijai.

Linkime stiprios sveikatos, neblėstančios energijos ir daug džiaugsmingų dienų Jums ir Jūsų šeimai.

Lietuvos mokslų akademijos prezidentas akad. Jūras Banys
Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus pirmininkas akad. Vidmantas Stanys
2022 m. rugsėjo 14 d.

Akad. Henrikas Žilinskas „Lietuvos mokslų akademijos nariui, profesoriui habilituotam daktarui Česlovui Juknai – 90“. Skaitykite čia