• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Dr. Audronės Veilentienės monografijos „Kauno technologijos universiteto istorijos kelias“ sutiktuvės

2022 09 16

Rugsėjo 8 d. Lietuvos mokslų akademijos (LMA) mažojoje konferencijų salėje vyko istorikės dr. Audronės Veilentienės monografijos „Kauno technologijos universiteto istorijos kelias“, skirtos Universiteto 100-mečiui, sutiktuvės.

Iš kairės: dr. Audronė Veilentienė, VU Istorijos fakulteto docentas dr. Algirdas Jakubčionis ir recenzentė dr. Sandra Grigaravičiūtė.

Renginyje dalyvavo knygos autorė Kauno technologijos (KTU) muziejaus vadovė dr. A. Veilentienė, recenzentė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vyriausioji istorikė dr. Sandra Grigaravičiūtė, LMA prezidentas akad. Jūras Banys, Technikos mokslų skyriaus nariai akad. Gintautas Dzemyda ir akad. Gintautas Žintelis, LMA darbuotojai ir svečiai. Renginį vedė Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto docentas dr. Algirdas Jakubčionis.

LMA prezidentas akad. Jūras Banys ir TMS pirmininkas akad. Gintautas Dzemyda.

Monografijoje nagrinėjama Universiteto istorija – nuo ištakų iki šių dienų. Knygos autorė analizuoja Lietuvos aukštojo mokslo raidą ir ypatumus Kaune pirmosios Lietuvos Respublikos laikotarpiu, Universiteto veiklą sudėtingu sovietų ir nacių okupacijų laikotarpiu, tuometinio Kauno politechnikos instituto raidą, universitetinio statuso atgavimą ir Universiteto raidos tendencijas laisvoje Lietuvoje. Vieno didžiausių universitetų Lietuvoje – Kauno technologijos universiteto  istorija menkai žinoma. Todėl monografija bus ypač aktuali tyrinėjantiems Lietuvos mokslo bei švietimo istoriją, padės atkurti istorinį teisingumą ir atgaivinti istorinę atmintį.

Renginio svečiai.

Dr. A. Veilentienė  papasakojo, kad rašydama monografiją pasirinko naują metodologinį principą – aukštosios mokyklos istoriją atskleisti per joje dirbusių ir studijavusių žmonių gyvenimą ir veiklą, vertybines nuostatas, likimus. Monografijoje remtasi dokumentais iš archyvinių ir publikuotų šaltinių, periodinių leidinių bei atsiminimų.

Knygos autorė dr. Audronė Veilentienė ir akad. Gintautas Žintelis.

LMA nariai pasidalijo atsiminimais iš studijų KTU (tuo metu KPI) laikotarpio bei padovanojo autorei kelias Lietuvos mokslų akademijos išleistas knygas.

LMA Technikos mokslų skyriaus informacija
Jono Klėmano nuotraukos